"jelentések szerint" - angielskie tłumaczenie

HU

"jelentések szerint" po angielsku

HU jelentések szerint
volume_up
{przysłówek}

jelentések szerint (też: állítólag, ahogy mondják)
volume_up
reportedly {przysł.}
Ezen túlmenően a jelentések szerint a projekt 2010-re megtérül.
Moreover, the project will reportedly have paid for itself by 2010.
. - A jelentések szerint Pakisztán rendelkezik a legkeményebb istenkáromlással kapcsolatos törvénnyel a világon.
. - Reportedly, Pakistan has the harshest blasphemy laws in the world.
Értettem, elvtárs, de tájékoztatnom kell, hogy a 29. hadsereget közvetlenül mögöttünk súlyos támadás érte egy órával ezelőtt, és jelentések szerint komoly veszteségeket szenvedett.
Very well, Comrade Minister, but I must advise you that Twenty-ninth Army, right behind us, sustained a serious attack an hour ago, and was reportedly badly hit.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "jelentések szerint"

szerint postpozycja
szerint
English

Przykłady użycia - "jelentések szerint" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianVannak jelentések, amelyek szerint sokuknak jó esélyük van a gyógyulásra.
The studies point to the strong possibility of recovery for many exposed subjects.
HungarianA hírügynökségi jelentések szerint partizánok ölték meg sok ellensége volt.
According to the reports he was killed by partisans-he had a lot of enemies.
HungarianAz előzetes jelentések szerint az ügynökök a nők védelmezése közben haltak meg.
Based on preliminary reports, it looks like the agents were killed protecting the women.
Hungarian- A jelentések szerint egy különös és kellemetlen fickó, aki Casmir szolgálatában áll.
By all reports he is a strange and unpleasant person, and works in the service of Casmir.
HungarianJelentések szerint több mint 150 000 észak-koreait tartanak fogva hat munkatáborban.
According to reports, more than 150 000 North Koreans continue to be held in six labour camps.
Hungarian- A szürke fiúk tetemeinek száma a jelentések szerint nyolcvanegy - mondta Kurtz.
'The confirmed grayboy body-count is eighty-one,' Kurtz said.
HungarianA jelentések szerint Casmir, amikor értesült a veszteségről, fél szakállát kitépte dühében.
Yane reported that Casmir, raging over the loss, had pulled half the hair from his beard.
HungarianSőt, a 2010-re vonatkozó jelentések szerint ez a szám még tovább nőtt.
Indeed, in 2010, it is reported that the number of cases of domestic violence is increasing.
HungarianA jelentések szerint tegnap öt ember vesztette életét a Biskek környéki zavargásokban.
Reports told us yesterday that as many as five people were killed in riots in the suburbs of Bishkek.
HungarianMint említettem, a jelentések szerint alaposan visszavágtunk nekik, de a mi veszteségeink is komolyak.
As I said, reports are that we han­dled them roughly, but our losses were severe as well.
HungarianAz április 7-i heves tiltakozások nyomán a jelentések szerint közel 250 embert tartóztattak le.
According to the reports almost 250 people were arrested following the violent protests on 7 April.
HungarianA legutolsó jelentések szerint a kapitány és a legénység még megvolt.
At last report, a captain and crew were still with her.
HungarianAbból kiindulva, hogy a jelentések szerint Mrs. Perenna az I.R.A. tagja és britellenes érzelmű.
Working from 'information received that Mrs Perenna is a member of the I.R.A. with anti-British sympathies.'
HungarianA jelentések szerint pedig legalább három irányban mozgást észleltek.
They had activity in at least three directions.
HungarianAz utolsó jelentések szerint elég sötétek a kilátások.
According to the latest reports, the outlook remains bleak-k.
HungarianAkkor a prostitúcióra kényszerített nők száma a jelentések szerint 40 000 és 60 000 között mozgott.
At the time, the number of women reported to have been forced into prostitution was between 40 000 and 60 000.
HungarianA jelentések szerint tiltakozások némelyikével szemben az orosz rendőrség aránytalanul nagy erőt vetett be.
It was reported that some of these protests were met with disproportionate force by the Russian police.
HungarianA jelentések szerint az erdők nem regenerálódtak.
They had put out wild fires, suppressed species transfer.
HungarianA legutóbbi jelentések szerint azonban már úton van.
But we have had late report that he is on his way.
HungarianAz előzetes jelentések szerint bomba lehetett.
Preliminary reports make it sound like it was a bomb.