"irányelvek" - angielskie tłumaczenie

HU

"irányelvek" po angielsku

HU irányelvek
volume_up
{rzeczownik}

irányelvek (też: vezérfonal, program)
volume_up
guidelines {tylko l.mn.}
Az integrált irányelvek megváltoztatásának szükségességéről hosszú vita folyt.
The need to modify the broad guidelines was discussed at length.
A minőségbiztosításról szóló EU-s irányelvek újból igazolták jelentőségüket.
Once again the EU guidelines on quality assurance have proved their worth.
Elsőként, ott volt az úgynevezett "irányelvek” kérdése.
First there was the question of the so-called 'guidelines'.

Przykłady użycia - "irányelvek" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianA Bizottság véleménye szerint jelenleg nem indokolt az irányelvek felülvizsgálata.
The Commission does not believe that a review would be justified at this stage.
HungarianA töredezettség megszüntetése a különböző irányelvek értékelésére is vonatkozik.
This de-compartmentalisation applies to the assessment of the different directives.
HungarianAz említett irányelvek idejétmúltak, és nem segítik elő a jobb szabályozást.
The directives in question are obsolete and do not contribute to better regulation.
HungarianEzek az irányelvek azonban nem jutnak előre, mert az Európai Tanács blokkolja őket.
These directives are being blocked in the European Council and are not moving forward.
HungarianA tagállamok voltak azok, amelyek meghatározták ezen irányelvek végrehajtási időszakait.
It was the Member States who set the implementation periods for these directives.
HungarianA joghatóság mára az uniós irányelvek 98,4%-át átültette a nemzeti jogba.
The jurisdiction has now implemented 98.4% of EU directives into domestic law.
HungarianA fejlődésnek folytatódnia kell a törvényhozás, a célkitűzések és az irányelvek révén.
That needs to continue through legislation, through targets and through directives.
HungarianA megoldás útja nem az elnyomás, hanem az attitűdök és az irányelvek változása.
The solution lies not in repression; it lies in a change of attitude, a change of policy.
HungarianItt vannak azután az ideiglenes munkáról és munkaidőről szóló irányelvek.
Then, of course, there are the directives on temporary work and working time.
HungarianA meglévő irányelvek csak az újonnan üzembe helyezett gördülőállományt szabályozzák.
The current directives regulate only new rolling stock placed in service.
HungarianAmint azt tudják, a tárgyalási irányelvek a Tanács bizalmas dokumentumai közé tartoznak.
As you know, negotiating directives are a classified document of the Council.
HungarianA teljes mértékben összehangolt irányelvek a fogyasztók érdekeit szolgálják.
The fully harmonised rules of the directive will be good for consumers.
HungarianKérem, próbálják megfékezni az irányelvek végeláthatatlan áramlását erről a helyről.
Please try to control the endless stream of directives from this place.
HungarianVagyis teljes irányelvek törléséről, véleményem szerint, nem lehet szó.
In other words, there can be no question, in my view, of deleting entire directives.
HungarianA ma megvitatott irányelvek nagyon fontosak és véleményem szerint kiegyensúlyozottak.
The directives that are being discussed today are important and, in my opinion, balanced.
HungarianA Közösség pénzügyi támogatását az alábbi irányelvek által előírt intézkedésekre nyújtja:
Community financial aid shall be given for the measures provided for by:
HungarianÖrülök annak, hogy a jelentés a jelenlegi irányelvek hatékonyabb végrehajtásáról beszél.
I am pleased that the report talks about better implementation of the current directives.
HungarianMásodszor: a Natura 2000-es hálózatokról szóló irányelvek végrehajtása is akadozik.
Second: implementation of directives on the Natura 2000 networking programme has also stalled.
HungarianFel fogjuk használni a számviteli irányelvek általános felülvizsgálatának ezt az eszközét is.
We will also make use of this tool of the general review of the accounting directives.
HungarianAz új irányelv célja az meglévő irányelvek egyesítése, újrafogalmazása és egységbe foglalása.
The new directive is intended to consolidate, recast and merge the current directives.