"futó" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o fűtő
HU

"futó" po angielsku

volume_up
futó {rzecz.}
volume_up
futó {przym.}

HU futó
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Egy csonttá soványodott, nyilván rég halott futó előzte meg őket.
Gaining on the pack was a strange, skeletal runner, obviously long dead.
Akár egy futó, aki megbotlik, s ezért egyre gyorsabban kell futnia, hogy el ne essen.
He was like a runner who stumbles and must all at once run even faster so as not to fall.
A váltófutásnál az egyik futó átad valamit a másiknak?
In a relay race, does one runner give up anything to the other?

2. "sakkban"

futó
volume_up
bishop {rzecz.}
Mert hát én nem vagyok sem paraszt, sem futó a sakktáblán, én bástya vagyok, öcsém.
In short, I am neither a pawn nor a bishop, but a castle, a tower of strength, my boy.

Przykłady użycia - "futó" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianRezzenéstelen, kihívó arccal nézték egy örökkévalóság óta az előttük futó folyosót.
Their faces, like hers, stared endlessly down the passage in eternal challenge.
HungarianAz egyik oldaloltárhoz ballagtam ráérősen, mint aki csak úgy betévedt egy futó imára.
I lounged up the side aisle like any other idler who has dropped into a church.
HungarianEgy futó ötlettől vezérelve a párbajpisztollyal a nőre céloztam, és lőttem.
As a kind of afterthought I focused the dueling pistol on the woman and fired.
HungarianDe hát végtére is, szabad-e fontosságot tulajdonítani egy futó benyomásnak?
And, after all, could t^e really rely on what had been only a fleeting impression ?
HungarianKrat ezt csak a nyelve egy futó csapásával nyugtázta, de titokban nagyon boldog volt.
Krat acknowledged with a bare fick of her tongue, but secretly she was happy.
HungarianA teljes beépített hűtő-fűtő berendezés elfért a jobb csípőjén dudorodó zsebben.
The full-body insert for heating and cooling was a compact bulge in his right hip pocket.
HungarianEz azt jelenti, hogy az éppen futó alkalmazások az indításkor újból el fognak indulni.
This means the currently started applications will reappear when they next start up.
HungarianSzép volt és kétségbeesett, mint akit üldöznek a nyomában futó erinniszek.
A figure, beautiful and desperate, driven to destruction by pursuing Furies!
HungarianMás szavakkal: az együtt töltött hónapok ellenére is futó ismerősök voltunk.
To put it another way: we were acquaintances, despite our months together.
HungarianA kocsi finoman gyorsult az élhely küls burka mentén futó átlátszó alagútban.
They were heading spinward, so that as the car gained speed they seemed to lose weight.
HungarianSzinte észrevehetetlen, futó csend támadt, aztán Brukida más hangon szólalt meg:
There was an almost unnoticeable pause, but Brookida's voice changed.
HungarianÓ, igen, volt egy kis futó viszonyunk, de nem vagyok szerelmes belé.
Oh yes, we've been lovers in a casual kind of way, but I'm not in love with him.
HungarianLehajolt, felkapta Elait, és ráugrott a sáv sebesen futó belső áramlására.
He stooped, picked up Elai and ran to the swift central flow of the strip.
HungarianA háta mögött futó léptek dobogtak egy mellékúton, távolodva a pavilontól.
Behind him, urgent footsteps ran along a sidewalk, from the direction of the bandstand.
HungarianFutó pillantást vetett Chrisre, majd Lepage-dzsel együtt bement az irodájába.
She barely glanced at Chris before she went with Lepage to her office.
HungarianElment az arckép mellet, csak egy futó pillantást vetett rá, és megnézte magát a tükörben.
He walked past portrait, only looking casually, and looked at himself in the mirror.
HungarianKurtz futó pillantást vetett Pearly dossziéjába, azután visszaadta.
Kurtz gave the names on Pearly's clipboard a cursory look, then handed it back.
HungarianMögötte hallatszott a váratlan szívóssággal futó Alec makacs lábdobbanása, lihegése.
Behind him he could hear the steady thump-gasp, thump-gasp of a remarkably consistent Alec.
HungarianA távolság ellenére Gillian vegyes ízt érzett a futó pszichikai jelben.
In spite of the distance, Gillian caught a mixed flavor in the fleeting psychic glyph.
HungarianFelmorajlott a vihar, és futó pillanatokra villámfény borult a tájra.
Thunder grumbled, and flashes of lightning briefly illuminated the seascape.