"folyamatos" - angielskie tłumaczenie

HU

"folyamatos" po angielsku

HU folyamatos
volume_up
{rzeczownik}

folyamatos (też: tartó, tartós, állandó, állhatatos)
Folyamatos vegetatív állapot jegyezte meg Aaron halkan.
Persistent vegetative state, said Aaron softly.
Use persistent proxy connection.
A Bizottság hálás az Európai Parlamentnek a folyamatos, a diszkrimináció elleni munkájáért.
The Commission is grateful to the European Parliament for its persistent efforts to combat discrimination.

Przykłady użycia - "folyamatos" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianEgy dombtetőről kellett kimenteni a katonákat, akik folyamatos tűz alatt álltak.
We had to rescue a squad of soldiers off a hilltop, and they were under attack.
HungarianJobban tudatosítanunk kell a dolgozókban a folyamatos továbbképzés jelentőségét.
Workers must be made more greatly aware of the need for ongoing further training.
HungarianA pap magyarázata nem volt folyamatos, nekik kellett összerakniuk a részleteket.
But when his portion of the interrogation was completed, they knew that Father
HungarianDonna lázasnak érezte alighanem a folyamatos feszültség és félelem következtében.
He felt feverish - almost surely a result of the constant tension and fear.
HungarianA távoli szalonból folyamatos hullámban hömpölygött a csevegés és a nevetés.
From the distant parlors came the steady sound of conversation and laughter.
HungarianVan mozgástér az India és az Unió közötti kapcsolatok folyamatos javítására.
There is scope for ongoing improvement of the relations between India and the Union.
HungarianFolyamatos, rendszeres kapcsolatban vagyunk, és megosztjuk egymással az információkat.
We are in constant, regular contact and exchange all the information that we have.
HungarianKulcsfontosságú tényező a munkavállalók folyamatos oktatása és képzése is.
Another key aspect is the provision of ongoing education and training for workers.
Hungarian- nem folyamatos (digitális) összegező osztásérték a következő formában: dtd =,
- discontinuous (digital) totalization scale interval in the form dtd =,
HungarianA hazugságnak nem volt következménye a hat hónapnyi folyamatos stresszt leszámítva.
That lie had merely won Lotus Flower six months of ever-increasing stress.
HungarianHa nem kaptak folyamatos utasításokat, gyorsan elveszítették a fonalat.
They needed close instruction or they rapidly lost their grasp on their purpose.
HungarianA repülőterek és a fuvarozók közötti folyamatos párbeszéd elengedhetetlen.
Continued dialogue between airports and transport operators is indispensable.
HungarianA városi térségek gyors fejlődése folyamatos trend a fejlődő országokban.
The rapid growth of urban areas is a continuing trend in developing countries.
HungarianA helyzet stabilizálódásáig folyamatos segítséget kell nyújtanunk Japánnak.
This aid must be given continuously until the situation in Japan stabilises.
HungarianFolyamatos itt a növekedés és néhány esetben a kormányzat is támogatást nyújt.
They are constantly upgrading, and in a few cases, the government helps.
HungarianDe tőletek tanultuk a folyamatos gondolkozást, és tőletek tanultuk az időt.
But from you we have learned to think in a line, and we have learned time.
HungarianMeggyőződésem, hogy folyamatos tájékoztatással és elszántsággal sikerrel járhatunk.
It is my belief that through continued communication and resolve, we will be successful.
HungarianEltérő vélemények fogalmazódtak meg a folyamatos erőszakos cselekmények ügyében.
There were differing views on the continuing risk of violent clashes.
HungarianFolyamatos kapcsolatban állok Guibaud-val, aki szerint ma estére már eredmény várható.
I have been in touch with Guibaud and he expected to have the answer by this evening.
HungarianAzóta folyamatos jó szerencse és magas haszon kísérte a vállalkozást.
And nothing but good luck and high profits had followed down to the present time.