Przykłady użycia - "fokoz" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianAz EU halászatai válságban vannak, amit a tengeri üzemanyagárak utóbbi hónapokban történt 30%-os emelkedése csak fokoz.
The EU's fisheries are in crisis, compounded by a 30% increase in marine fuel prices in recent months.
HungarianTovábbi súlyos probléma, amelyet a javasolt megállapodás csak fokoz, a partnerrégiók és -országok közötti kapcsolat.
A further serious problem, which will be exacerbated by the proposed agreement, is the relationship between the partner regions and countries.