"felment" - angielskie tłumaczenie

HU

"felment" po angielsku

HU

felment {czasownik}

volume_up
2. "bűn alól"
felment (też: feloldoz)
to absolve sb of sth
3. Prawo
felment
Gáncsolhat az egész világ, mit bánom én, ha maga, akinek nincs joga rám ezért neheztelni, felment a bűn alól, amelyre leküzdhetetlen érzés ragad!
The whole world may condemn me; what does it matter if I stand acquitted in your eyes, for you have no right to think ill of me for the faults which a tyrannous love has forced me to commit for you!

Przykłady użycia - "felment" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianLucy felment a szobájába, elővette a szótárt, és megnézte benne a tontin" szót.
Lucy went to her room, she took out her dictionary and looked up the word tontine.
HungarianHallorann nem nagyon szerette Delorest, de aznap este felment, hogy körülnézzen.
Hallorann hadn't liked Delores much, but he had gone up to look that evening.
HungarianGyorsan átvágott a szálló hallján, és lifttel felment a hatodik emeleti szobájába.
He passed quickly through the foyer and took the elevator to his sixth-floor room.
HungarianUtána Lance felment Effie nénihez, és én is feljöttem, és befejeztem a leveleimet.
Then Lance went up to see Aunt Effie and I came up here to finish my letters.
HungarianVégigsétált az úttól vezető rövid ösvényen, majd a lépcsőn felment a bejárathoz.
She walked down a short trail from the road, and up the steps to the house.
HungarianFelment a szobájába, és lefeküdt egy-két órára, mielőtt átöltözött volna vacsorához.
He went up to his room and lay down for an hour or two before dressing for dinner.
HungarianPearlt a konyhában találta, szólt neki, hogy éhes, majd felment zuhanyozni.
He found Pearl in the kitchen, told her he was hungry, and went upstairs to shower.
HungarianKisietett kivágtatott, gondolta a férfi a folyosóra és felment az emeletre.
She hurried-positively raced, he thought-into the hallway, and went upstairs.
HungarianElfordult, és felment a lépcsőn, hallotta, hogyan üvölt a démon őrjöngve Merrinre:
He looked away and walked up the stairs, heard the demon roaring frenziedly at Merrin.
HungarianA hatvankilenc szavazat most felment hetvenegyre, és egy töredékre, Komier nagyuram.
'It just went up from sixty-nine votes to seventy-one and a fraction, my Lord Komier.
HungarianFitch néhány perccel hét előtt hagyta el a szobáját, és felment a liften a tetőteraszra.
Fitch left his room a few minutes before seven and rode the elevator to the roof.
HungarianLeállította a kocsiját az épület előtt, és felment Klein doktor irodájába.
He parked at the medical building and went upstairs to Dr. Klein's suite of offices.
HungarianKulcsra zárta a bejárati ajtót és a raktárhelyiséget, aztán felment a hálószobába.
She locked the front door and the storage door and went to the bedroom.
HungarianRögtön felment lefeküdni, aztán másnap késő délelőttig egyfolytában aludt, aztán...
She went straight up to bed and slept right through until late the next morning, then---
HungarianLetitia ott hagyta, felment Londonba, és kitanulta a könyvelői szakmát.
Letitia broke away, came to London, and trained herself as a chartered accountant.
HungarianSpicer felment az emeletre.
Alice obediently did as she was told whilst Mrs Spicer went up to the second floor.
HungarianAnnie ismét kinyitotta a konyhaajtót, bejött a házba, majd felment az emeletre.
She returned to the kitchen door and let herself into the house again.
HungarianWill halkan felment a kis lépcsőfordulóra, és benyitott az első ajtón.
He climbed quietly up to the narrow landing and opened the first door he came to.
HungarianÉszrevetted tegnap este, hogy nézett Nevile Audrey után, amikor az felment a lépcsőn?
Did you notice the way Nevile looked after Audrey as she went up the stairs last night?
HungarianWendy mosolygott; Hallorann felment a lépcsőn, és leült melléje a tornácra.
She smiled as he came up the steps and sat down next to her on the porch.