"felemelkedett" - angielskie tłumaczenie

HU

"felemelkedett" po angielsku

HU felemelkedett
volume_up
{przymiotnik}

felemelkedett (też: izgatott, előkelő, magasztos, )
volume_up
high {przym.}
Fájdalmában felszisszent és Farl arcát elöntötte a düh, ahogy felemelkedett a padról.
She squealed in pain, and anger rode high in Farl's face as he rose from the bench.
Kinyújtotta a két kezét, felemelkedett a nyeregben, és suttogva ejtette ki a varázsigét, amelyet addig soha nem mert kimondani.
She stretched out her hands, raising herself high in her saddle, whispering the words of the spell she had never dared use before.
A legénység fülhallgatójában felsivított a vészjel, az Old Dog vadul felemelkedett, hegyes orra fura, szokatlan szögben mutatott az égre.
Pilot's switches are- A warning tone sounded in the crew's headsets, and the Old Dog pitched violently skyward, its pointy nose at a high, unnatural angle.
felemelkedett (też: felemelt)
volume_up
upraised {przym.}

Przykłady użycia - "felemelkedett" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianEgy pillanattal később a gép felemelkedett, és eltűnt a sötét viharfellegek felett.
A moment later the bomber lumbered skyward and disappeared again into the scuz.
HungarianFelemelkedett, megtámasztotta a derekát, és a hullámok közé merítette a lapátot.
Rose to plant his hip against the gunnel, then chopped down into the water.
HungarianFegyvert szorongató keze felemelkedett, de lassan, mintha nagyon nehezére esne.
The hand which gripped the dart gun circled, but slowly as if great pressure bent it.
HungarianA lift egy percre sem állt meg, csak hozta a foglyokat és üresen felemelkedett.
The elevator never stopped rising and falling, bringing prisoners down, rising empty.
HungarianLassan felemelkedett, és elindult a túlsó fal mentén húzódó hosszú márványasztal felé.
She rose slowly and approached the long marble table against the opposite wall.
HungarianMegnyomta a csapóajtó gombját, és a padlón keresztül felemelkedett a fényre.
He touched the float-hatch controls, rising through the floor into the light.
HungarianSúlyos alakja felemelkedett a székről, és kért három vacsorát a szakácsoktól.
He raised his massive frame from the stool and signaled the cooks for three dinners.
Hungarian- Taem hangját aggodalom keményítette meg, és félig felemelkedett a székéből.
Taern's voice was rough with concern, and he half-rose from his stool under the lamp.
HungarianMegfordult és vállát a sziklának vetve felemelkedett, hogy jobban lásson.
He spun around, his shoulder against the rock, and sprang up for a better view.
HungarianNyilván kénytelen leszek bólintott a helyettes sheriff és felemelkedett székéről.
I guess I ought to, the deputy sheriff agreed, getting up from his chair.
HungarianAz apró hitelkártya felemelkedett a tenyeréből, és a levegőben lebegett.
The small chit lifted from the palm of his hand and hung suspended in the air.
HungarianLassan felemelkedett a székről, majd elindult Julie felé, és megcsókolta az arcát.
He climbed out of the chair, and came towards her, and kissed her cheek.
Hungarian- Malloy bal kezével meghúzta a kart, és a Sikorsky felemelkedett a levegőbe.
His left hand pulled the collective, climbing the Sikorsky into the sky.
HungarianAhogy a szkiff felemelkedett, Davin elé tárult a pusztítás látványa.
The cargo skiff lifted off the ground, giving Davin a view of the carnage below.
HungarianFelemelkedett székéből, és lágyan végigsimította a lány arcát ujjai hegyével.
He rose from the chair and came towards her and lightly touched her face with his fingers.
HungarianVégtelenségnek tűnő másodpercek után az agg Cseung két testőrére támaszkodva felemelkedett.
After several long moments, the aged Cheung rose, assisted by two bodyguards.
HungarianA fekete, tűhegyes orr lassan felemelkedett, és repülési helyzetbe állt.
The red light the handle snapped on, Instruments are okay, McLanahan said.
HungarianA kabin felemelkedett, lassan jobbra fordult, aztán lefelé mozdult.
The cabin pitched over again, rolling slowly to the right and tipping downward.
HungarianEukritosz felemelkedett, és karját Nikiász vállára téve, a terem végébe vonta.
Eucrites rose, and placing his arm on the shoulder of Nicias, led him to the end of the hall.
HungarianCai lépett egyet utána, Gawaine felemelkedett, de Arthur intett, hogy üljön vissza.
Cai took a step after him, and Gawaine half rose, but Arthur motioned him to sit down again.