HU félénk
volume_up
{przymiotnik}

Hercule Poirot ismét szemben találta magát Miss Williams okos, átható pillantásával, s ismét úgy érezte, mintha visszafelé szálltak volna az évek, s ő gyáva, félénk kisfiú lenne.
Once again Hercule Poirot encountered the shrewd, penetrating glance of Miss Williams, and once again felt the years falling away and himself a meek and apprehensive little boy.
félénk (też: szégyenlős, szemérmes)
volume_up
bashful {przym.}
félénk (też: nyúlszívű)
volume_up
chicken-hearted {przym.} [idiom]
félénk (też: szemérmes)
volume_up
coy {przym.}
A homok maga is entitás, egyszerre félénk és átható.
It is an entity of itself, at once coy and pervasive.
she asked me with a coy smile.
Laverty spoke in a coy tone.
Ekkor Istene sunyi lesz, félénk és szerény, a lélek békéjét tanácsolja, azt, hogy ne legyen több gyűlölet; türelmet, sőt szeretetet tanácsol barát és ellenség iránt.
He then becomes a hypocrite, timorous and demure; he counsels peace of soul, hate-no-more, leniency, love of friend and foe.
A kislány szégyenlős, félénk természetű volt.
The child had a shy and very diffident nature.
Restelkedő, félénk hangján érződött az igyekvés, nem akarja semmiképpen őt megbántani.
He was distinctly sensitive to her concern lest she hurt his feelings, which showed in the diffident tone of her voice.
Ismerte ezt a típust fontoskodó, zavaros, félénk, képtelen arra, hogy egyenesen a lényegre térjen, s ha siettetik, annál roszszabb.
She knew the type with which they were dealing - fussy, muddle-headed, diffident, incapable of going straight to the point and worse if hurried.
félénk (też: bátortalan, gyenge)
volume_up
faint {przym.} [arch.]
Majd - valamivel hangosabban - újabb félénk kopogás hallatszott az ajtaján.
Then, only slightly louder, another faint knock rapped at the door to his room.
félénk (też: bátortalan)
volume_up
nerveless {przym.}
félénk (też: szégyenlős, mafla)
volume_up
sheepish {przym.}
Általában, halál félénk vagyok, rengeteg időbe telik összeszedni a bátorságom.
Normally, I'm really shy, takes me ages to get the courage up, so thank you.
A félénk fiatalember már rátalált a verseskönyvekre.
The shy young man had already found his way to the poetry shelves.
Egy nagyon félénk, nyájas úriember, de talán rávehetnénk, hogy énekeljen nekünk.
Now, he is a very shy and gentle man... but perhaps we could persuade him to sing for us.
volume_up
timid {przym.}
Thaisz félénk maradt vele szemben, mint egy szűz lány, és ezt ismételgette:
In his presence, she was as timid as a virgin, and would say nothing but -
Egyikük túl fiatal és félénk volt, hogy bárkit is veszélyeztessen.
One was too young an' timid to be a threat to anyone.
Félénk mosolyának félholdjában fehér fogak villogtak.
White teeth glistened in the crescent her timid smile made.
félénk (też: bátortalan, gyáva, ijedős)
volume_up
timorous {przym.}
Beteges, gyenge, félénk, lassú eszű, furcsa gyermek voltál Nos, az istenek éppen eléggé megbüntettek, amiért annyira elhanyagoltalak.
You were always a great disappointment to me-a sick, feeble, timorous, woolly-witted thing.
Julillának már volt ugyan egy fia, de félénk, gyenge képességű fiúcska, akitől nem kellett félni.
Julilla had one son already, but he was a delicate, timorous, slack-twisted fellow and could be disregarded.
Ekkor Istene sunyi lesz, félénk és szerény, a lélek békéjét tanácsolja, azt, hogy ne legyen több gyűlölet; türelmet, sőt szeretetet tanácsol barát és ellenség iránt.
He then becomes a hypocrite, timorous and demure; he counsels peace of soul, hate-no-more, leniency, love of friend and foe.
félénk (też: reszkető)
volume_up
tremulous {przym.}
félénk (też: gyenge, tehetetlen, mamlasz, nyúl)
volume_up
wimpy {przym.}

Przykłady użycia - "félénk" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianRemélhetőőleg az őőr a kémény tetején nem felénk, hanem az Argyll felé fog nézni.
We hope the lookout atop the funnel will be looking at the Argyll, away from us.
HungarianÚgy tíz méterrel a hosszú rámpa mellett, az áruátvételi irodától rohant felénk.
Outside the receiving room, twenty feet beyond the foot of the long truck ramp.
HungarianAmit most látunk, uram, az a csillagfelszín egy levált darabja, és felénk tart.
What we're seeing is a huge chunk of the star surface blown away, heading for us.
Hungarian- Nem megy a fejembe, hogyhogy eddig a kutya se nézett felénk St. Paul Cityből.
What I cant figure out is why nobodys been out here from St. Paul City before.
HungarianEgy alak közeledett felénk a lápon át, szivarjának parazsa messzire fénylett.
A figure was approaching us over the moor, and I saw the dull red glow of a cigar.
HungarianA különös az volt, hogy egyikünk sem vette észre, pedig a felénk álló láb volt.
The odd thing was that we'd both missed it, though it was the leg facing us.
HungarianIrány nullahárom-nulla, felénk fordul, távolság tizenöt kilométer, csökken!
Bearing zero-three-zero, turning toward us, range fifteen kilometers and closing!
HungarianÚgy tnt, a borzalmas hangzavar és a fény a dnék túlsó oldaláról felénk közeledik.
The awful noises and the light on the far side of the dunes seemed to be coming closer.
Hungariankérdezi meglehetősen hangosan, és látom, hogy néhányan felénk pillantanak.
Are you a lawyer? she asks rather loudly, and I see people looking at me.
HungarianFélénk pillantást vetett Mamoulianre, hogy biztosítsa szolgálatkészségéről.
She threw a cowed look at Mamoulian, to reinforce the illusion of servility.
HungarianCsóró eb lángokban állt, az árnyzsaru meg felénk közeledett, s közben újratöltött.
I glanced back and saw the poor dog on fire, the shadowcop moving towards us, reloading.
HungarianTudom, hogy mélyen legbelül, ő is olyan félénk és magányos, mint mindenki más.
I know deep down inside she's scared and lonely just like everyone else.
HungarianSparhawk mondta csendesen a pandionnak , lovasok tartanak felénk nyugat felől.
'Sparhawk,' he said quietly, we've got some riders coming from the west.
HungarianIgen, hallottam a lába dobbanását az előtér padlóján, ahogy felénk tartott.
Yes, I heard his feet strike the floor of that front hallway as he walked towards us.
HungarianSzéles kanyart írt le, körbefordult, aztán újra egyenesen felénk tartott.
She swung in a wide arc, coming right round so that she was headed towards us again.
HungarianCsönd volt, csak az enyhe szellő sodorta felénk hébe-hóba a távoli traktordübörgést.
Only a soft wind blowing, and the distant tractor-sound wafting back and forth with it.
HungarianNéhány pillanat múlva pengeéles, rövid orra egyenesen felénk tartott.
A few moments later and her small, knife-sharp bows were pointed straight at us.
HungarianMikor felénk fordult, az üveg csillogásán láttam, hogy pápaszemet visel.
As he turned towards us the glint of the light showed me that he was wearing glasses.
HungarianAmikor ugyanis kiegyenesedett, láttam az arcát, és azt is, hogy gyors pillantást vet felénk.
She straightened herself and I saw her face, and her quick look over toward us.
HungarianBiztos vagyok benne, hogy egyszer sem vettek észre, mert nem fordultak felénk.
If he got a sniff of us - hell, he didn't. Never turned towards us.