"engem" - angielskie tłumaczenie

HU

"engem" po angielsku

EN

HU engem
volume_up
{zaimek}

engem (też: én, nekem)
volume_up
me {zaim.}
Nézzél engem, változtass meg engem, nézzél engem, változtass meg engem!
`Look at me, change me, look at me, change me.'
Az embereim készek követni engem - engem, nem valamiféle szabadságeszményt.
The men who follow me, follow me-not some ideal of freedom.
Azok követnek engem, maguk követik őket, követnek engem, ők pedig követik magukat.
They follow me, you follow them, you follow me, they follow you.

Przykłady użycia - "engem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianAmi engem illet, én azt hiszem, hogy csupán egyetlen faj létezik - az emberi faj.
As far as I am concerned, I believe that there is only one race - the human race.
HungarianA hátsó ajtónak nyomódtam, mintha engem zsuppoltak volna be utolsónak a furgonba.
I was pressed against the rear doors, like I'd been the last to get in the van.
Hungarian- Van a papának egyéb kifogása is, mint az, hogy közömbösnek hisz engem iránta?
Have you any other objection, said Elizabeth, than your belief of my indifference?
HungarianÚgy érzem, hogy ennek a tárgynak a megvitatása során mindkét oldal kritizál engem.
When we discuss this subject, I feel as if I am being criticised by both sides.
HungarianAz Õrmester hátranézett, engem keresett, láttam kis disznószeme csillogását.
They came down, and out of the direct glare of the light I could see their faces.
HungarianSzóval, kirúgta Miles-t és engem az irodájából, és ordítozott: "Ki vagytok rúgva.
So he kicks Miles and I out of the office, he's screaming and yelling, You're fired.
HungarianElszomorodott, könnyeket láttam a szemében, bár lehet, hogy csak engem utánozott.
He looked grieved and I saw tears in his eyes, but maybe he was only imitating mine.
HungarianEngem például moi, qui vous parle összetévesztettek egyszer egy fodrásszal.
I myself - moi, qui vous parle - I have before now been taken for a hairdresser!
HungarianAmi engem illet, ami minket illet, egyértelmű kell, hogy legyen a választás.
As far as I am concerned, as far as we are concerned, the choice should be clear.
HungarianNekem se volt megnyerő a társaságuk, de tudod jól, hogy engem most nem ez érdekel.
I'm not pleased by their company myself, but that wasn't the question I had in mind.
HungarianNálad biztos, hogy minden rendben, de engem egy megfigyelőszobában tartanak egész nap!
'It's all very well for you, but I'm being kept in a monitoring chamber all day!
HungarianAmi engem illet, mi nem csak megnézzük a javaslatot, hanem módosítani fogjuk azt.
As far as I am concerned, we shall not only look at the proposal, but also modify it.
HungarianEzért fognak engem 2009-ben újra megválasztani Londonban, és Tannock urat talán nem.
That is why I will be re-elected in London in 2009, and Mr Tannock may not be.
HungarianÚjra belépsz a szerzetesi rendbe, Occuda testvér, és engem fogsz szolgálni.
You will resume your monk's habit, Brother Occuda, and you will enter my service.
Hungarian- Engem hátráltatnak az utamban, maguk pedig megfáznak ebben a hűvös hajnali szélben.
I am delayed in my travels and you must suffer the bite of this brisk sea air.
HungarianMásodszor pedig, engem nem győzött meg a brazil marhahússal kapcsolatos érvelése.
Secondly, I am not convinced about your argument regarding Brazilian beef.
HungarianEz az utolsó gondolat pontosan arra vonatkozik, ami engem is aggaszt.
(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.
HungarianA csengő mentett meg, ezt szokták mondani, de engem egy sikoly mentett meg: Shirleyé.
Saved by the bell, that's the saying, but I was saved by a scream: Shirley's.
Hungarian- Engem egy Amadiro nevezetű ember épített meg, még az Aurorán, húszezer évvel ezelőtt.
I was constructed by a human named Amadiro, on Aurora, twenty thousand years ago.
HungarianEngem mindenfajta szolgálat alól felmentett, hogy állandóan a démon mellett lehessek.
I was released from other duties that I might study how to converse with the demon.