"elsöprő" - angielskie tłumaczenie

HU

"elsöprő" po angielsku

HU elsöprő
volume_up
{przymiotnik}

Letagadhatatlan, romboló, elsöprő hatalmi demonstráció!
Undeniable displays of power, disruptive and overwhelming.
Remélem, hogy az állásfoglalást elsöprő többséggel elfogadjuk.
I hope the resolution will be adopted by an overwhelming majority.
A jelentés végül elsöprő többséggel elfogadásra került.
In the end, the report was adopted with an overwhelming majority.
Amerikának akkor elsöprő légifölénye volt; éppen mint most, gondolta.
America had devastating air power back then, Elliott thought-just as now.
De ebben áll az igazi kihívás, mert 2008-ban Haitit két elsöprő hurrikán is sújtotta.
But that is where the real challenge is, because in 2008, Haiti was hit by two devastating hurricanes.
Corbell hihetetlennek találta, hogy az Állam ilyen nagy értéket, ekkora elsöprő erőt és tömeget egyetlen emberre bízzon.
Corbell thought it incredible that the State would trust so much value, such devastating power and mass to one man.
elsöprő (też: átfogó, rohanó, sebes, száguldó)
volume_up
sweeping {przym.}
Tommy elsöprő dührohamra számított, aztán fergeteges visszavonulásra.
He had expected a brief gust of rage and then a sweeping retreat.
Fontos, hogy a rendkívül tagolt és gyakran ellenséges magyar politikai térben elsöprő többség szavazott a ratifikálás mellett.
It is significant that in the exceptionally fragmented and often contradictory Hungarian political arena a sweeping majority voted in favour of ratification.
Tanúja volt az országban bekövetkezett, mindent elsöprő változásoknak; előre látta őket, mert ismerte Andrej Iljics Narmonovot, s tudta, mire képes.
He'd seen the sweeping political changes coming for his country, seen them early because he'd known Andrey Il'ych Narmonov for what he was.

Przykłady użycia - "elsöprő" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianEgy nagy ország esetében senki sem merne bevetni ilyen Mugabe-féle elsöprő erőt.
No one would dare try such a juggernaut, Mugabe approach with a large country.
HungarianPéldául azt, hogy a mindent elsöprő menekülési vágyat valósággá változtatjuk.
Now what we do is synthesize an artificial Deja Eprouve for the patient.
HungarianA választások mégis az európai irány elsöprő sikerével zárultak.
Nevertheless, the election was a resounding success for the European people's trend.
HungarianKöszönöm, hogy az elsöprő többség aláírta ezt az írásbeli nyilatkozatot.
Thank you for having overwhelmingly signed this Written Declaration.
HungarianA januári népszavazáson a dél-szudániak elsöprő többsége a függetlenség mellett szavazott.
In January, the South Sudanese overwhelmingly voted for their independence in a referendum.
HungarianFérje ellenségeinek minden akadályt elsöprő és felégető taktikája miatt.
Because of the slash-and-burn tactics of her husband's enemies.
HungarianA kín azonnal és elsöprő erővel jelentkezett, mintha petárda durrant volna szét az agyában.
The agony was immediate and intense, as if someone had fired a flare-gun directly into his brain.
HungarianAkkor mégis miért szavaztuk meg olyan elsöprő többséggel ezeknek a jelölteknek a kinevezését?
So why did we so overwhelmingly vote to appoint these nominees?
HungarianAz elsöprő létszámbeli fölény következtében azonban szánalmasan védtelennek bizonyult.
He was pitifully outnumbered and virtually defenseless.
HungarianMegint elöntötte a bűntudat és a félelem mindent elsöprő dagályhulláma.
The guilt and fear came again, in a glassy, crushing wave.
HungarianVakító fehér szikra, elsöprő csattanás: levegőbe röpítette a majmot.
There was a flash of intense white, a lashingcrack , and the monkey's form was flung high in the air.
HungarianAz izlandiak elsöprő többsége is ugyanígy vélekedik.
Indeed, the vast majority of people in Iceland seem to hold the same view.
HungarianRemélem, hogy a plenáris ülésen elsöprő többséggel tudjuk támogatni ezt az egészséges kompromisszumot.
I hope that we can achieve a large majority in plenary in support of this healthy compromise.
HungarianA három kígyócsáp egyszerre csapot le a sziklákra, mindent elsöprő rohamra indítva az ördögöt.
Three barbed tails flipped up to slap the rocks in unison and propel the devil in an undulating charge.
HungarianFent újból összeálltak, és újabb elsöprő támadásra indultak.
They converged again, so he could not help but be overwhelmed.
HungarianMindkét alkalommal, amikor a meccsen megjelent, elsöprő győzelmet arattunk, és a fiam is jó pár gólt söpört be.
Both times he came, we won big games and my son scored a couple of goals.
HungarianAmi visszatartotta, az éppolyan egyszerű volt, mint amilyen elsöprő.
What stopped him was as simple as it was powerful.
HungarianKi akarta irtani a hímnemű lakosság elsöprő többségét.
She would outwit its finest human minds, he said sorrowfully.
HungarianNekem az én apró becsületszükségleteim éppolyan. fontosak, mint a mi nagy és mindent elsöprő szerelmünk.
I have my small necessities of honor in the same proportions as we have our great and enveloping love.
HungarianÜdvözlöm, hogy ilyen elsöprő többséggel fogadta el a Parlament az európai védelmi határozatról szóló jelentést.
I welcome the adoption by a resounding majority of the report on the European Protection Order.