"előre" - angielskie tłumaczenie

HU

"előre" po angielsku

volume_up
előre {przym.}
volume_up
előre {przysł.}

HU előre
volume_up
{przymiotnik}

előre (też: elöl levő, mellső, elülső)
volume_up
fore {przym.}
A kijelzőket a hajó jobb oldalára szerelték, nem előre vagy hátra.
The important displays go to the right side of the ship instead of fore and aft.
Owen's little arrangements again to the fore.
Fore-knowing that the truth will fall out so
volume_up
up front {przym.}
Vagyis 50 dollár engedményt adok magamnak előre fizetésért.
So I gave myself a $50 discount for paying up front.
Mennyire előre? kérdezte a műveleti tiszt.
How far up front? the operations officer asked.
A könyveket a lányok mellé tette a hátsó ülésre, majd előre ült.
She put the box of ac-tivity books in the backseat with the girls, and then she sat up front.
volume_up
upfront {przym.}
Tudják, hogy ülhetnének előre is, a többiekkel?
You know those man can sit upfront?
The fifty million can be paid up-front.

Przykłady użycia - "előre" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianAz emberek nem feltétlenül akkor költöznek tovább, amikor azt előre eltervezték.
Human beings do not necessarily leave when they envisaged that they would leave.
HungarianBenyomta ugyanazt az előre programozott számot, és ismét foglalt jelzést kapott.
He thumbed the same speed-dial command, and again got only the fast-busy response.
HungarianA fickó kedvetlenül ment előre a sáros lépcsőfokokon, és bekopogtatott az ajtón.
Sullenly, the fellow went down the mud-coated stairs and rapped twice on the door.
HungarianAz előre gyártott házak jelentik a legfőbb problémát az új tagállamok számára.
Prefab houses are the main urban renovation problem in the new EU Member States.
HungarianHanem tudjátok indult előre Beatrice azért olyan kár, hogy nem lesz díszes esküvő.
You know, said Beatrice, leading the way, it's a shame to forgo the big wedding.
HungarianMegfordult, és egyik lábával előre rúgott, karjával pedig kivédte az újabb ütést.
He turned and lashed out with one foot, fending off another punch with one arm.
HungarianMeg tudunk változtatni dolgokat, de nem láthatjuk előre a változások hatásait.
When we change things, we cannot easily predict the ramifications of the changes.
HungarianBoo és én kb. százötven métert haladtunk előre, amikor jobbról újabb folyosó nyílt.
Boo and I had gone two hundred feet when another passageway opened on the right.
HungarianÕ is hátradőlt, amitől rövid, vaskos lábai tökéletes vízszintben meredtek előre.
He too had sat back, letting his short, stumpy legs stretch out perfectly straight.
HungarianÉs miként előre látta, Gilchrist kisasszony nyomban elkezdett beszélni a témáról.
And, as he had thought, Miss Gilchrist immediately did begin to talk about it.
HungarianHa Cancúnban nem jutunk előre, az egész tárgyalási folyamat veszélybe kerülhet.
If no progress is made in Cancún, the entire negotiating process will be in danger.
Hungarian- És a gólem karjai ijesztő sebességgel csaptak előre, hogy megragadják a torkát.
And the arms of the golem came up with frightening speed to grasp his throat.
HungarianAz elf a harag vad sikolyával ugrott Elminsterre, kezei közül lángok csaptak előre.
With a wild shriek of rage the elf sprang at El, flames leaping from his hands.
HungarianTimmy elővette mobiltelefonját, és tárcsázta az előre programozott egyes számot.
Timmy lifted his cell phone it and thumbed the number-one speeddial setting.
HungarianDe ilyen hidegvérrel, előre megfontoltan, bosszúszomjasan megmérgezni valakit...
But this cold, deliberate, vindictive poisoning - and so calm and collected.
HungarianA B-2-es jele úgy siklott előre ezen a szalagon, mint egy hullámvasút szerelvénye.
The B-2 was depicted riding the flight-path ribbon like a car on a roller coaster.
Hungarian. - Az EU jelentős lépést tett előre a fogyasztók jogainak javításában.
in writing. - The EU has made significant progress in improving consumers' rights.
HungarianEzzel párhuzamosan haladt előre a 10. Európai Fejlesztési Alap programozása.
In parallel, the programming of the 10th European Development Fund has moved on.
HungarianA kényszer, hogy ne álljak le olyan... mintha száz és száz kéz tuszkolna előre.
The compulsion to keep moving is like... a thousand hands shoving on my back.
HungarianAllanon előre megmondta, hogy a Tilalom összeomlása a Hoare-fennsíkon várható.
Allanon had warned that the break in the Forbidding would come in the Hoare Flats.