"el" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o él,él-
HU

"el" po angielsku

volume_up
el {rzecz.}
EN
volume_up
el {przysł.}
EN
EN
volume_up
el- {part.}
EN
EN

"to" po węgiersku

volume_up
to {przyim.}

HU el
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

volume_up
way {rzecz.}
Követjük, hogy nemzetközi szinten ezt mennyire ismerik el, és hogyan prezentálják.
We are following how this is internationally respected, the way it is presented.
Ez az út vezet el bennünket a globális kormányzás javításához ezen a területen.
This is the way forward in order to enhance global governance in this area.
Ezáltal megerősíthettem a pozíciómat és szélesebb közönséget érhetek el.
And in this way, I've been strengthening my platform and broadening my outreach.

2. Teatr: "színdarabban"

el
volume_up
exeunt {rzecz.} (Latin)
Nem tudta pontosan, ez járt-e eddig is a fejében, de most, hogy rátalált, úgy érezte, ragyogó ötlet, hiszen ha valamikor, most valóban eljött a "balra el" ideje.
He didn't know if that had been his intention or not, but it surely did seem like a hell of a good idea, because if there had ever been a time to exeunt stage left, this was it.

Przykłady użycia - "el" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianCsak homályosan jutott el a tudatáig, hogy valahol mögötte Stenmin magához tért.
He was only dimly aware of Stenmin regaining consciousness somewhere behind him.
HungarianBanningnél van a baktérium,...de valahogy el kell juttatni a laborjából a vízbe.
Banning's got the bacteria but he has to transport it from his lab to the water.
HungarianEgészen eddig Közép-Ázsia nem fogadta el az Európai Uniót globális szereplőként.
Until now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Hungarian(PT) 2006-ban az Európai Unió a legmagasabb növekedési szintet érte el 2000 óta.
(PT) In 2006 the European Union recorded its highest economic growth since 2000.
HungarianHiggye el nekem, hogy a legkisebb esélye sincs, hogy élve kerüljön vissza onnan.
I assure you that there would not be the least chance of your coming back alive.
HungarianNe felejtsd el, legalább negyedmilliószor figyelmeztetnek a magány veszélyeire!
Remember, they've had at least a quarter of a million warnings against solitude.
HungarianEugène - folytatta halkan -, ő azért megy oda, hogy szörnyű gyanút oszlasson el.
- Eugene, she went on, lowering her voice, she will go to dispel ugly suspicions.
HungarianAz egyikben száz pontot érhettem volna el káróból, de Roberts blöffje megzavart.
One where I could have got game in diamonds - and Roberts bluffed me out of it.
HungarianStark vezetője gondosan ügyelt rá, nehogy e néma íj és nyíl előtt haladjanak el.
Stark's guide took good care not to pass in front of that silent bow and arrow.
HungarianSzóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
Anyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
HungarianEgyik félresikerült pillanatot a másik után simította el, mintegy ösztönszerűen.
He would smooth over one awkward moment after another; he did it instinctively.
HungarianA bolygó furcsa, elvarázsolt tájai mélyen az átlátszó gépalj alatt suhantak el.
Floyt was ecstatic, for all the fact that Thistle was a slow and wallowing bird.
Hungarian- Ahogy azt már biztosan tudja, én vittem el a Szent üzenetet Lyonesse városába.
As you may know, I have successfully brought the Holy Message to Lyonesse Town.
HungarianEz olyasmi, amivel tíz perc leforgása alatt el lehet adni a feje fölül a tetőt?
You mean one of those things where they can sell you out on ten minutes' notice?
HungarianHosszú Liam el akart menekülni, de elfogták, és akasztás általi halálra ítélték.
Long Liam fled from the chamber but was taken, adjudged and led to the gallows.
HungarianÍgy tehát nincs esély arra, hogy ezt megtegyük, mivel akkor semmit sem érnénk el.
There is thus no chance of us doing so, as we would then achieve nothing at all.
HungarianGyanúm szerint a fogamzás számos összetett kémiai reakciót indított el Rowanban.
I suspect its conception triggered several complex chemical re- sponses in Rowan.
HungarianHíres leszek, és mindenki el fogja felejteni ezt a kis incidenst, főleg a pilák.
I shall be famous, and this incident will be ignored by all, especially the Pila.
HungarianPercek teltek el így, majd abbahagyta a pörgetést, és a kulcsot bedugta a zárba.
After several minutes of this he stopped and slipped the passkey into the lock.
HungarianMár azt hittem, többet el se akarsz jönni teremtette le, amint a szobába lépett.
Well, I'd just about given up on you, I had! she bawled as he came into the room.