"dicséretes" - angielskie tłumaczenie

HU

"dicséretes" po angielsku

HU dicséretes
volume_up
{przymiotnik}

dicséretes (też: ajánlható)
Dicséretes, hogy ezt az előírást valamennyi tagállamban hatályba léptetik.
It is commendable that this requirement will now be enforced in all Member States.
Ettől ez az alapvetően dicséretes megközelítés veszít a hitelességéből.
This diminishes the credibility of what is essentially a commendable approach.
A 886. módosításban megfogalmazott cél - sportberuházások - dicséretes.
Amendment 886 has a commendable purpose - investment in sport.
volume_up
laudable {przym.}
A szabadság elnyerése dicséretes tett az érző lények esetében!
Attaining freedom is a laudable goal for any sentient being.
- Dicséretes - folytatta -, de szinte lehetetlen.
Laudable, the devil added gloatingly, but nigh impossible.
Dicséretes, hogy a költségvetés a KKV-k támogatására újabb forrásokat kíván elkülöníteni.
It is laudable that the budget also intends to earmark additional funds for providing assistance to SMEs.
dicséretes (też: dicséretre méltó)
A reformfolyamatban elért eddigi előrehaladás dicséretes.
The progress already made in the reform process is praiseworthy.
A CARS 21 dicséretes terv volt és az is marad, de egyáltalán nem hatékony.
CARS 21 was, and remains, a praiseworthy plan, but it is far from sufficient.
. - (SV) Sok dicséretes gondolat van ebben a jelentésben a diszkrimináció megszüntetéséről és az egyenlő bánásmód fontosságáról, és ezek mind figyelmet érdemelnek.
There are many praiseworthy statements about anti-discrimination and the importance of equal treatment in this report which deserve attention.
Hiszem, hogy ennek a munkahelynek a megmentése dicséretes cselekedet lenne nem csak a lengyelek, hanem az Európai Unió számára is.
I believe that saving this workplace would be an honourable action not just for Poles, but also for the European Union.
dicséretes (też: kiváló, érdemes, érdemdús)

Przykłady użycia - "dicséretes" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianÚgy gondolom, ez dicséretes dolog, és ezért a jelentés mellett szavaztam.
I think this is a positive thing to do and have therefore voted in favour of it.
HungarianEz dicséretes, de úgy gondolom, hogy a jövőben ennél sokkal többet kell tennünk.
That is welcome, but I believe we need to do much more in the future.
HungarianA jelentésében így fogalmazta meg: Kétségkívül dicséretes szolgálati múlttal rendelkezik."
`Possessed no doubt of a competent record' had been his phrasing in the report.
HungarianAz ön óvatossága dicséretes, de néhány társát nem túl bölcsen választotta meg.
You are commendably cautious, although some of your associations may not be wisely chosen.
HungarianEzért dícséretes, hogy a jelentés elkészült és elfogadásra került.
It is therefore a compliment that the paper has actually been written and adopted.
HungarianA jelentés dicséretes, és számos olyan kérdéshez szól hozzá, amely mindannyiunkat aggaszt.
The report has merit, and it addresses many of the concerns we all share.
HungarianA feladat hasonló a legutóbbihoz, melyet olyan dicséretes hozzáértéssel elvégeztek.
It is a similar to this recent operation, which has been concluded with such admirable results.
HungarianNagyon dicséretes az óvatosságod, de én nem viselem a koponya jelét.
Your caution is well advised, but I am not a bearer of the Skull mark.
HungarianEz dicséretes, és szorgalmazni kell a további együttműködést.
This should be commended and further cooperation should be encouraged.
HungarianA jelenleg vizsgált szervezet története hasonló, és ha lehetséges, még kevésbé dicséretes.
The entity which is being discussed now has a similar - and, if possible, even less distinguished - record.
HungarianAmi az EU könyvelési folyamatait illeti, igen régre visszanyúló és nem túl dicséretes a történetük.
The EU has a very long and undistinguished record as far as its accounting procedures are concerned.
HungarianA munkát közösen végezte az árnyékelőadókkal, a Bizottsággal és a Tanáccsal, és ez dicséretes.
This has been done with the shadow rapporteurs and with the Commission and Council, and it should be commended.
Hungarian. - A Badia-jelentés sok dicséretes dolgot tartalmaz.
in writing. - The Badia report has much to commend it.
HungarianEbben a tekintetben valóban nagyon dicséretes, hogy mai vitánk tárgyául Gilad Shalitot választottuk.
In this regard, it is very valuable indeed that we have chosen Gilad Shalit as a topic for our debate today.
HungarianA hangsúly a szegénység visszaszorításán van, ami dícséretes.
The focus is on poverty reduction, which is good.
HungarianA megemelt pénzügyi kötelezettségvállalás itt dicséretes, hiszen ezen a téren igen jelentősnek tekinthető.
The increased financial commitment should be appreciated, here, as it is fairly significant in this area.
HungarianDicséretes magatartás ismerte el Poirot ünnepélyesen.
HungarianA kezdeményezése módfelett dicséretes.
The news of a change in regime in Oakridge was welcome.
HungarianEzt azután helyreigazította, ami dicséretes dolog.
HungarianA Környezetvédelmi Bizottságnak szándéka ezt be is hajtani rajtuk, ami dicséretes: minél gazdaságosabb, annál jobb.
The Committee on the Environment intends to hold them to this, and that is a good thing: the more economical the better.