"dicséret" - angielskie tłumaczenie

HU

"dicséret" po angielsku

HU dicséret
volume_up
{rzeczownik}

dicséret (też: ajánlás, beajánlás)
Sixteen citations, mayor's commendation.
Vajon ki magasztalta őt valaha úgy, miként te magasztaltad, mind ama dicséretes dolgokban, melyekért derék férfiút dicséret illet?
Of whom had he such commendation as of thee for all those excellences whereby a good man and true merits commendation?
Elég hatásos, de egy Harvard-i végzettség... három dicséret bátorságért... és egy olimpiai érem éleslövészetben... nem húzza ki a gödörből.
Quite impressive, but a degree from Harvard... three commendations for bravery... and an olympic medal for sharpshooting... won't get you out of the trenches.
dicséret (też: bók)
Tony was surprised by the compliment.
Ennek követése minden bizonnyal elegendő dicséret, hiszen még az Egyesült Államokban is az ÁÉKBV a kívánatosnak tekintett modell.
Imitation is surely a sufficient compliment and, even in the US, the UCITS is the model to be aspired to.
Dicséret illeti a saját bizottságomat, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot is egyhangúlag hozott határozatáért.
I also compliment my own committee, the Committee on Agriculture and Rural Development, on its unanimous decision.
volume_up
praise {rzecz.}
Milyen dicséret ér fel egy értelmes cseléd dicséretével?
What praise is more valuable than the praise of an intelligent servant?
Ez a dicséret lepte meg legjobban Elizát, mert leginkább ez ellenkezett véleményével.
This was praise, of all others most extraordinary, most opposite to her ideas.
A strukturális alapok ügyében azonban nem jár hasonló dicséret.
However, such praise cannot be heaped on structural funds.
dicséret (też: elismerés)
dicséret (też: elismerés)
dicséret (też: dicsőítés, magasztalás)
volume_up
laud {rzecz.}

Przykłady użycia - "dicséret" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianDicséret illeti a Parlament és a Tanács e szempontokra vonatkozó javaslatait.
I commend the recommendations from both Parliament and Council on these aspects.
HungarianÚgy vélem, hogy e Ház részéről dicséret illeti az ILO-t kitűnő munkájáért.
I believe that we in this House should commend the ILO for its excellent work.
HungarianA dicséret tárgya ezalatt felfedezte magának a szendvicses tálcát, és elszántan majszolt.
For his part, Eddie had found the sandwich plate and was gnawing through something.
HungarianFlorenz úrat illeti a dicséret, hogy megteremtette a tudományos egyetértést.
Mr Florenz can take credit for having set out the scientific consensus.
HungarianA dicséret nem csupán udvariaskodás volt, hiszen úgy ment minden, mint a karikacsapás.
The little cakes were excellent and so were the scones, and everyone did justice to them.
HungarianDicséret illeti az előadók munkáját, amelyet részünkről nagyra értékeltünk.
I very much commend the work of the rapporteurs, which was very much appreciated from our side.
Hungarianmásodszor - és ezért a Bizottságot illeti dicséret - az új stratégia koncentráltabb.
the second - and for this we should give the Commission credit - is that the new strategy is more focused.
HungarianFlorence a dicséret fölötti örömében teljesen váratlanul elmosolyodott, miközben kiment a szobából.
Florence, gratified, creased Jier features into a totally unexpected smife^and left the room.
HungarianNagy szükség van rá, és dicséret illeti Leinen urat a jelentéséért.
It is very necessary and I commend Mr Leinen on his report.
HungarianMindkét bankot dicséret illeti a gazdasági válság hatásaink kezelése terén végzett erőfeszítéseikért.
Both banks are to be praised for their efforts in tackling the effects of the economic crisis.
HungarianAz afgán kormányt dicséret illeti a szervezésért és azért, amire a júliusi esemény összpontosított.
The Afghan Government is to be applauded for the organisation and the focus of the event in July.
Hungarian. - Elnök Úr, a kiváló jelentésért dicséret illeti az előadót.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, congratulations to the rapporteur on his excellent report.
HungarianA jelentést olvasva az általános benyomás az, hogy a dicséret nem volt komoly vagy őszinte.
On reading the report, however, the overall impression is that the acclamations were not serious or sincere.
HungarianKülön dicséret illeti a portugál elnökséget azért, hogy ezt az Unió egyik prioritásává tette.
A particular note of appreciation is due to the Portuguese Presidency for making this a priority for the Union.
HungarianA szerb kormányt dicséret illeti azokért a lépésekért, amelyeknek köszönhetően idáig eljutott az ország.
The Serbian Government should be commended for the actions which have been taken to get to this stage.
HungarianMindannyian együtt dolgoztunk, és dicséret illeti az előadótól eltérő frakciókban helyet foglaló kollégák munkáját is.
We have all worked together, and I commend the outstanding work of the shadow rapporteurs.
HungarianDicséret illeti Barroso elnököt, mert hivatalba lépésétől fogva kiemelten kezeli e kérdéskört.
President Barroso is to be congratulated for having prioritised these issues since the start of his term in office.
HungarianPasqualina Napoletanot különösen is dicséret illeti.
Pasqualina Napoletano is to be commended in particular.
HungarianDicséret illeti Ashton bárónőt és Karel De Guchtot azért, hogy amiről beszéltek, már megtörtént és folyamatban van.
I commend Baroness Ashton and Karel De Gucht for what they have already said has happened and is being done.
Hungarian- A dicséret Clarkot és Chavezt illeti.
'Thanks, Marcus, but the credit goes to Clark and Chavez.