"dönt" - angielskie tłumaczenie

HU

"dönt" po angielsku

HU dönt
volume_up
{czasownik}

Remélhetőleg Litvánia népe hasonló szellemiség mellett dönt.
It is to be hoped that the people of Lithuania choose to be similarly minded.
Bízom benne, hogy Lengyelország és az Egyesült Királyság e helyett a csatlakozás mellett dönt.
I trust that both Poland and the United Kingdom will choose to opt in instead.
Miért ne túlórázhatna valaki, ha ő maga dönt úgy?
Why should someone not be allowed to earn overtime if that is what they choose to do?
Tényleg mindenről az Egyesült Királyság dönt Európában?
Does the United Kingdom actually decide everything in Europe?
Dél-Afrika és Namíbia holnap dönt a részvételéről.
South Africa and Namibia will decide on their participation in the next day.
Eljön-e az az idő, amikor Európa reagálás helyett végre a cselekvés mellett dönt?
Is Europe ever going to stop reacting and decide to take action instead?
dönt (też: ítél, eldönt, kimond)
dönt (też: elrendel, határoz, elhatároz)
Alapvetően rossz, ha egy parlament dönt a saját összetételének alapelveiről.
Having a Parliament determine the basis of its own composition seems to me to be fundamentally flawed.
Nos, amíg úgy dönt, hogy úton marad, akar egy tanácsot?
Well, as long as you're determined to be on the road, do you want some advice?
dönt (też: vág, kivág, vés, aprít)
volume_up
to hew {czas.}
Dönt majd a tiltakozások kérdésében, és kordában tartja Drummondot.
He'll rule on objections, and keep Drummond on course.
Ha az EU folyamatosan változtatgatja a szabályokat, azzal végül minden iparágat romba dönt.
If the EU constantly changes the rules, it will perhaps eventually drive every industry to ruin.
Akár gyilkosságról van szó, akár emberrablásról, akár gyorshajtásról, ezek megítéléséről, vagyis a szabályokról a társadalom dönt.
Whether it's about murder, kidnapping, or running a red light, society decides what the rules are.

Przykłady użycia - "dönt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianKi dönt a kedvezményezett országok listájáról, és milyen szempontok alapján?
Who decides the list of beneficiary countries and on the basis of which criteria?
HungarianMitévő leszel, ha az Ellcrys úgy dönt, hogy Amberle nem Választott többé?
What will you do if the Ellcrys decides that she is no longer one of the Chosen?
HungarianEgyikük sem azért dönt úgy, hogy elkezd dohányozni, mert meg akarja ölni magát.
None of them decides to take up smoking in the desire to kill themselves.
HungarianMegkapta az üzeneted, és hívni fog, ha Makanee úgy dönt, hogy már kipihente magát.
He has received your message, and will call you when Makanee says he's had enough rest.
HungarianVégül is mi vagyunk az a generáció, amely jelenleg dönt gyermekeink jövőjéről.
After all, we are the generation that is currently deciding the future of our children.
HungarianVégül úgy dönt, hogy az a kis öregember, aki az emeleti hálóteremben ül egy priccsen.
He decides that it is a little old man sitting on a cot in a second-story dormitory.
HungarianÉs ha úgy dönt, hogy senkit sem fog becsapni, és nem hajlandó engedelmeskedni?
But what if she decided that she wouldn't deceive anyone, that she wouldn't play along?
HungarianMindaddig egyedül marad a gondolataival, amíg úgy nem dönt, hogy felhagy a merengéssel.
She would be left to the privacy of her thoughts until she chose to come out.
HungarianAz elme, amely ítélkezik, vágyakozik és dönt, e sugalmazások összege.
The mind that judges and desires and decides–made up of these suggestions.
HungarianAki úgy dönt, hogy régi autóját a roncstelepre küldi, 2500 eurót kap.
Anyone who decides to send their old car to the scrap yard will receive EUR 2500.
HungarianMindenkinek joga van kifejteni a véleményét ebben a Házban, és a többség dönt.
Everyone is entitled to express his or her opinion in this House, and the majority decides.
HungarianAz EU az euró stabilitásának védelme érdekében az ír gazdaság támogatása mellett dönt.
The EU agrees to support the Irish economy to help safeguard the stability of the euro.
Hungarian(Nevetés) Tehát ezen a ponton, a lány úgy dönt, hogy elteszi az erőszak könyvet.
(Laughter) So at this point, she decides to put the rape book away.
HungarianS ha már úgy dönt, hogy elmondja, a falu lakóinál hálásabb hallgatókat aligha talál.
And if he wanted to talk about it, there wouldn't be better listeners than the villagers.
HungarianKi dönt a finanszírozásról és az adott álláshelyeket betöltő személyek kiválasztásáról?
Who takes the decisions about financing and the choice of personnel for specific posts?
HungarianA hivatal határozatai ellen benyújtott fellebbezések ügyében a Fellebbezési Tanács dönt.
A board of appeal is responsible for deciding on appeals against decisions of the CPVO.
HungarianVégül meglát engem és úgy dönt, én vagyok az az új alak, amit az anyja most használ.
Finally, when he saw me, he decided I was the new body she was using.
HungarianHangsúlyoznom kell, hogy minden állam maga dönt saját adópolitikájáról.
I should point out that every state is responsible for deciding its own fiscal policy.
HungarianEddig világos volt, hogy melyik intézmény dönt a költségvetés végszámairól.
So far it has been clear as to which institution decides the final figures for the budget.
HungarianVera nem talál semmit sem a hűtőben, ezért úgy dönt, hogy csatlakozik hozzánk.
Vera can't find anything in the fridge, so she decides to join us.