HU alkalmas
volume_up
{rzeczownik}

Ha alkalmas helyen leszel és alkalmas időpontban, talán láthatsz majd bennünket.
If you are at the right place and time mayhap you will see us.
...és pontosan tudta, hogy ez a hely alkalmas lesz eltemetni az áldozatot.
And he knew he could rely on digging the grave right here.
Az EU nem demokratikus, ennélfogva nem alkalmas az emberek jogainak védelmére.
The EU is not democratic and is therefore not a suitable guardian of people's rights.

Przykłady użycia - "alkalmas" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianPoirot felvonta a szemöldökét, és gyorsan eliszkolt egy alkalmas oldalajtón át.
Poirot raised his eyebrows, and slipped out of a conveniently adjacent side door.
HungarianÜdvözlöm, hogy nagyra törő céljainkhoz a rendeletet választottuk alkalmas formául.
I welcome the choice of the form of a regulation to achieve our ambitious aims.
HungarianAzt hiszem, alkalmas eszköz lehet némely spirituális megnyilvánulással szemben.
We think it could be a useful tool against certain types of spiritual manifestations.
HungarianA kérdés a következő: alkalmas-e a terve a biztonsági intézkedések kijátszására.
The question was could his plan for carrying out the killing beat the security screen.
HungarianNagyszerűen alkalmas tehát savanyúság készítéséhez, mint amit itt éppen befőzünk.
So this is great for pickled vegetables, which is what we're canning here.
HungarianKérdezteti, uram, alkalmas lenne-e, ha ma este meglátogatná önt, vacsora után.
She wondered if she could come and see you this evening, sir, after dinner?
HungarianMindkét eszközre szükségünk van, hiszen nem mindenki alkalmas vállalkozónak.
We need both instruments, as not everyone is destined to be an entrepreneur.
HungarianAaron azt felelte, nagyon szívesen adna magyarázatot, de az idő most nem alkalmas rá.
Aaron said that he was eager to explain everything, but now was not the time.
HungarianMonstrum egy fegyver volt, egyaránt alkalmas ütésre, vágásra, szúrásra.
It was a monster of a weapon, as much for battering as for slashing or piercing.
HungarianUtána talán krikettmérkőzés lesz, nem, az időjárás már nem alkalmas erre.
After that, there'll be a cricket match - no, I suppose not this time of year.
HungarianA tények egyértelműen azt mutatják, hogy nincs minden esetre alkalmas megoldás.
The facts show conclusively that there is no one-size-fits-all solution.
HungarianHa úgy alakul a helyzet, mikor lesz ismét alkalmas a pulzus a kunyhónál?
When would the pulse again be favorable at the hut, if so it became necessary?
HungarianPersze tudta, hogy a kert még a bűzölgő úszómedencétől távolabb sem alkalmas a napozásra.
But he knew the garden was impossible, even far away from the reek of the pool.
HungarianSzomáliában most alkalmas a pillanat a változásra, és ezt a lehetőséget ki kell használni.
There is a momentum for change now in Somalia that should be taken advantage of.
HungarianA környezeti fenntarthatóság vagy a társadalmi befogadás mérésére ugyanakkor nem alkalmas.
It is not, however, a measure of environmental sustainability or social inclusion.
HungarianBeszálltam a kocsiba, és visszafelé indultam az úton, valami alkalmas búvóhelyet keresve.
I got into the car and drove back down the road looking for a place to hide.
HungarianOlyan gép, amely alkalmas lenne az egész kompániája befogadására, még nem készült.
They didn't make an airplane big enough to haul his entire entourage.
HungarianNem szabad, hogy a szóban forgó élelmiszer a fogyasztók megtévesztésére alkalmas legyen.
We must not allow the foods in question to be open to misleading consumers.
HungarianEz a hely és idő nem alkalmas ennek a konkrét kérdésnek a megvitatására.
This is neither the place nor the time to discuss that particular question.
Hungarian"Először találunk egy alkalmas célpontot Price bankjában," "egy közép-vezetőt."
First, we find a doable mark in Price's bank, a mid-level employee.