"ahonnan" - angielskie tłumaczenie

HU

"ahonnan" po angielsku

volume_up
ahonnan {przysł.}

HU ahonnan
volume_up
{przysłówek}

ahonnan
volume_up
whence {przysł.}
Alfred bosszús röfögéssel leeresztette a pisztolyt, és eltüntette oda, ahonnan elővette.
Alfred lowered the gun with a grunt of annoyance and it disappeared whence it had come.
Feltartóztattam és visszaküldtem oda, ahonnan küldték.
I repelled it and drove it back whence it had come.
Palkné bekukkantott a konyhából, ahonnan sült szalonna ínycsiklandozó illata áradt.
Palk looked in from the kitchen, whence proceeded an appetizing smell of frying bacon.
ahonnan
volume_up
where from {przysł.}

Przykłady użycia - "ahonnan" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianHa egy 12 órás repülőúton vagyok, akkor lehet látni a repteret, ahonnan indultam.
So if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
HungarianAttól tartok mondta Poirot nyájasan , vissza kell mennie oda, ahonnan elindult.
I am afraid, said Poirot gently, that you will have to go back the way you came.
HungarianÁtmentek a park nyugati oldalára, ahonnan szemmel tarthatták a Walnut Streetet.
They went over to the west side of the park, where they could watch Walnut Street.
HungarianBeálltam a bokrok közé, ahonnan láthattam, és ott maradtam, amíg el nem ment.
I just slipped into the bushes and stayed there watching her till she went away.
HungarianElgondolkozva folytatta: Sajnos, már megint ott vagyunk, ahonnan elindultunk.
He added thoughtfully, It looks, does it not, as though we return to our muttons?
HungarianUgyanott hagyták el a halál völgyét, ahonnan érkeztek, és északnak tartottak.
They left the valley of death from the direction they'd entered it, heading north.
HungarianPróbáltam e makacs emlékképet belefojtani emlékeim mocsarába, ahonnan felmerült.
I tried to drown that insistent image in the swamp of memory from which it had risen.
HungarianAhonnan én származom, az ilyen ember neve Dampfplauderer, azaz locsi-fecsi.
Where I come from, people like that are called Dampfplauderer - patter merchants.
HungarianCallista megállt a vészkijárat előtt, ahonnan folyosó vezetett egy titkos hangárba.
Callista stood her ground in front of the access hatches to the escape pods.
HungarianHa Durling nem áll ki mellette, felkészülhet rá, hogy mehet vissza oda, ahonnan jött.
Either Durling would support him or else risk political meltdown in the primaries.
HungarianSarkon fordult és elindult afelé a pont felé, ahonnan belépett a tisztásra.
She turned on her heel and strode toward the space from which she had entered.
HungarianNéhány lépéssel távolabb ment, egy olyan pontra, ahonnan az egész galériát belátta.
He moved away, but in a manner so as to be able to observe the entire vault.
HungarianNyelvét végighúzta az ínyén, érezte a lyukakat, ahonnan kiestek a fogak.
Pete ran his tongue over his teeth, felt gaps where some of them had fallen out.
HungarianDélelőtt volt, mire elérték a hasadékot, ahonnan a fehér madarak kiröppentek.
It took them until midmoming to reach the cleft from which the white birds had flown.
HungarianA mélybe, ahonnan tucatnyi csillogó, vörös szempár figyelte a halálos tűzijátékot.
Far below, many red, glistening eyes looked upward at the deadly splendor.
HungarianNos, azt gondolhatják, hogy ezek kis dolgok, de nem ott, ahonnan én jövök.
Now, you may think that these things are little things, but not where I come from.
HungarianAz energia visszaáramlott abba a titokzatos forrásba, ahonnan Gordon előhívta.
Energy appeared to flow back into whatever mysterious well he had tapped.
HungarianAz ösvény egy apró kiugróhoz ért, ahonnan végre megláthatta úti célját.
And as the trail led her to a small promontory, she saw her destination at last.
HungarianA haladás kerekei; előbb-utóbb visszaviszik az embert oda, ahonnan elindult.
The wheels of progress; sooner or later they took you back to where you started from.
HungarianEz is egy módja, hogy olyan helyre vigye, ahonnan majd követheti az embere.
A way to get you in a particular place and time so his men can follow you...