HU őszinte
volume_up
{rzeczownik}

őszinte (też: egyetlen, magányos, becsületes, egy)
volume_up
single {rzecz.}

Przykłady użycia - "őszinte" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianMásodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
Yet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
HungarianRedfern megrázta a fejét, és amikor megszólalt, a hangjában őszinte zavar csengett:
He said, and his voice sounded honestly bewildered: I haven't the faintest idea!
Hungarian(DE) Elnök úr, szeretnék őszinte köszönetet mondani Le Foll úrnak a jelentéséhez.
(DE) Mr President, I would like to thank Mr Le Foll most sincerely for his report.
HungarianDiMilo egyetértően bólogatni kezdett a váratlan, de őszinte bizonyságtétel hallatán.
DiMilo nodded agreement at this perfect, if unanticipated, statement of belief.
HungarianNemcsak a szavaiból, de a mély, meghitt hangjából is őszinte részvét sugárzott.
Not only were her words sympathetic, but also her low and confidential tone.
HungarianValamit hozzá kell tenni a Joneshoz mondta Edward őszinte együttérzéssel,
You could tack something on to the Jones, said Edward with sympathetic interest.
HungarianSzeretném kifejezni őszinte köszönetemet ezeknek az embereknek az elkötelezettségükért.
I should like to thank these people most sincerely for their commitment to this.
HungarianA biztonsági ember őszinte csalódottsággal ügetett vissza az első tornácra.
The security man seemed genuinely disappointed as he headed back to the front porch.
HungarianHadd legyek őszinte: ez igen okos lépés volt a Tanács részéről - rendkívül okos lépés.
Let me make myself clear: that was a smart move by the Council - a very smart move.
HungarianŐszinte, részletekbe menő vitát folytattunk, amelyből több következtetés is született.
We had an earnest, detailed discussion which reached a number of conclusions.
Hungarian- Clive olyan őszinte és heves indulattal kiáltott fel, hogy maga is megrökönyödött.
Clive cried in a frustrated anger so real and so complete it startled him.
HungarianVraggen olyan őszinte mosolyt erőltetett az arcára, milyet csak tudott.
Vraggen smiled as sincerely as he could manage and said, Of course, old friend.
HungarianHadd kezdjem azzal, hogy képviselőcsoportom nevében őszinte köszönetet mondok előadónknak.
Let me begin by offering the rapporteur very warm thanks on behalf of my Group.
HungarianBár, hogy őszinte legyek, nem hiszem, hogy okunk lenne félni - pillanatnyilag.
Seriously though, I don't think there is any need for fear at present.
HungarianÉs hogy őszinte legyek. bíró úr, súlyos gondjaim vannak ezekkel a jogszabályokkal.
And, frankly, Your Honor, I have some real problems with this section.
HungarianMegmondod most őszinte szívvel, hogy valóban gyűlölöd-e azért, amit veled tett?
Will you tell me now with your full heart; do you truly despise him for what he did to you?
HungarianA nem őszinte válasznak pillanatnyilag nem sok hasznát venném felelte türelmetlenül Ryan.
The other sort isn't much use to me at the moment, Ryan replied, not quite testily.
HungarianSzeretettel mosolygott le Dannyre, aki őszinte érdeklődéssel bámészkodott.
She smiled affectionately down at Danny, who was goggling around frankly at everything.
HungarianÕszinte véleményt kértem mondta Lord Asriel , elfogadom a dorgálást.
Well, I invited you to speak, said Lord Asriel, and I must accept your rebuke.
HungarianSzeretnék újból őszinte köszönetet mondani az előadónak valóban ragyogó munkájáért.
I would like to thank the rapporteur most sincerely once again for her truly splendid work.