"öntudat" - angielskie tłumaczenie

HU

"öntudat" po angielsku

HU öntudat
volume_up
{rzeczownik}

öntudat (też: tudatosság, tudat)
Aztán visszatért az öntudat, és vele együtt a rémület meg a fájdalom.
Then full consciousness came back, terror and pain with it.
Meglátásom szerint ezt így értette: a világon nincs nagyobb egységnyi öntudat, mint maga az egyén öntudata.
I imagine that he meant something like this: there is no greater unit of consciousness in the world than the consciousness of a single individual.
Leicester kapitányba lassan tért vissza az öntudat az elhagyatott számítógépteremben; végre eljutott agyához a tisztáson zuhogó eső hangja.
Captain Leicester came up slowly to consciousness in the deserted computer dome, hearing the sounds of rain beating in the clearing outside.
öntudat (też: öntudatosság)
Épp ellenkezőleg, egy egészen új, és a természetben ismeretlen jelenségből, a szeretetre való képességből sarjadt ki az öntudat.
On the contrary, the Self Awareness grew from a new and totally unnatural capacity to love.

Przykłady użycia - "öntudat" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianKristálytiszta, higgadt hangocska, teljes öntudat.
Her little voice was perfectly clear and low, her expression confident.
HungarianEnnek eredményeképp a kínai öntudat újraéledőben van a régióban.
Chinese pride is resurgent in the region as a result.
HungarianBizsergés; melegség; hirtelen, mély lélegzettel ébredő öntudat.
Tingling; warmth; a sudden great breath of well-being.
HungarianAz a tény, hogy a szovjet totalitárius rendszer tönkretette a parasztságot, Ukrajnában a nemzeti öntudat válságát is jelentette.
The annihilation of the peasants by the Soviet totalitarian regime also represents an identity crisis for Ukraine.
Hungarian- Hé, öntudat, most halott vagyok?
HungarianReméljük, hogy fizikai szomszédságunk jelenléte támaszt jelent majd a valódi demokratikus öntudat kialakulásához és tiszteletben tartásához.
We hope that our presence as a physical neighbour will provide support for a genuine democratic conscience to form and to be respected.
HungarianElhagyott az öntudat.
HungarianLegszívesebben, nekem legalábbis úgy tűnt, behunytam volna a szemem, és őt is magammal sodorva siklottam volna ki az öntudat állapotából.
But something else stirred in me, collecting strength so fast my mind raced to catch up with it and deny it even as it threatened to grow out of control.
HungarianA regionális szintű öntudat és elismerés erősítése érdekében jelentős regionális programokat foglal magában, ilyen például a balti-tengeri regionális program.
It includes important regional programmes, such as the Baltic Sea Region Programme, in order to strengthen regional identity and recognition.
HungarianEleinte Elminster csak haloványan volt tudatában önmagának, mint gondolatok - és egy öntudat - kavargó felhője egy sötét és végtelen semmiben.
At first Elminster was only dimly aware of himself as a drifting cloud of thoughts-of awareness-in a dark, endless void through which booming, distorted sounds .
HungarianSok névvel illetik demokrácia, emberi jogok, öntudat , de mindenekelőtt annak a felismerése, hogy az ember erős, és erejét főként jóra kell hogy használja.
It was called by many names-democracy, human rights, self-determination-but it was fundamentally a recognition that the human will had its own force, and mainly for good.
HungarianRoyston kihúzta a derekát teveszőr köntösében, s elöntötte a hazafiúi öntudat, hogy segíthet Õfelsége rendőreinek, és izzó tekintettel nézett át a túloldalra.
Royston, ramrod-stiff in camel dressing gown and bristling with the self-importance of a patriot asked to assist the Queens officers, glowered through the curtains to the house almost opposite.