"értesítés" - angielskie tłumaczenie

HU

"értesítés" po angielsku

HU értesítés
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

volume_up
notice {rzecz.}
The further notice never comes.
A Parlament nevében jelentést előadó képviselők idejét viszont értesítés nélkül lerövidítik.
Members of Parliament introducing reports on behalf of Parliament are shortened without notice.
(5) A vizsgálatot a (2) bekezdésben említett értesítés közzétételétől számított hat hónapon belül be kell fejezni.
The investigation shall be completed within 6 months after the publication of the notice referred to in paragraph 2.
értesítés (też: közlés, hirdetés, reklám, reklámszakma)
Az értesítés tartalmazza a kapott információk összefoglalását, és annak kijelentését, hogy minden vonatkozó információt meg kell küldeni a Bizottságnak.
The notice shall provide a summary of the information received and state that any relevant information should be sent to the Commission.
Friends please accept this, the only intimation.
Itt van, tessék: Minden külön értesítés helyett" bökött oda a fia.
It says ' Friends, please accept this, the only intimation?' her son pointed out.
értesítés (też: értesítőlevél, avizó)
értesítés (też: feljegyzés, jegyzet, emlékeztető)
volume_up
memo {rzecz.}
értesítés (też: feljegyzés, jegyzet, emlékeztető)
értesítés (też: közlés, jóslat, jelentés, tanítás)
volume_up
message {rzecz.}
először is, hogy összesen 15 javaslatot módosítottak anélkül, hogy erről értesítés érkezett volna;
firstly, that a total of 15 proposals have been amended without sending out any message;

2. Biznes: "hivatalos"

értesítés
volume_up
advice {rzecz.}

Przykłady użycia - "értesítés" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianVéleményem szerint a bizottsági értesítés kivételesen fontos ezen a területen.
I consider the Commission Notification in this area to be exceptionally important.
HungarianIlyen értesítés nyomán a Felek bármelyike kérheti a bizottság azonnali összehívását.
Any Party may upon such notification request an immediate meeting of the Committee.
HungarianIlyen értesítés nyomán a Felek bármelyike kérheti a bizottság azonnali összehívását.
Any signatory may upon such notification request an immediate meeting of the Committee.
HungarianAbban az esetben, ha megfelelő értesítés nem érkezik, intézkedünk a holttá nyilvánításáról.
In the event of no further report, the said person will be pronounced missing.
HungarianAz Állat-egészségügyi Állandó Bizottság az értesítés után a lehető leghamarabb összeül.
The Standing Veterinary Committee shall meet as soon as possible after this notification.
HungarianEz azt jelzi, hogy az értesítés terén javult a tagállami fegyelem.
This indicates better discipline by Member States where notification is concerned.
HungarianSzeretnénk megkérdezni, hogy tájékoztatták-e önöket erről, és megtörtént-e ez az értesítés.
We would ask you whether you have been informed and whether this was done.
HungarianMeg kell bíznunk az akkreditáció, az értesítés és a piacfelügyelet teljes rendszerében.
There must be trust in the entire system of accreditation, notification and market surveillance.
HungarianÉrtesítés, ha az akkumulátor feltöltöttsége elérte a 100%-ot
Notify me whenever my battery becomes fully charged
HungarianNagyjából tudták, hova, meddig utazott az az ember, de nem jött semmi értesítés, hogy a hullát megtalálták.
Though his general destination was known, there had been no report from the area that a body had been discovered.
HungarianA második probléma, hogy a szabálytalanságokról való értesítés akár 39 hónapig is eltarthat - ez több mint három év!
The second issue is that notification of irregularities can take up to 39 months - more than three years.
HungarianSzinte zavarba ejtően alázatosan fogadta az ajtaja előtt hirtelen, előzetes értesítés nélkül megjelenő egyházi lovagokat.
He was embarrassingly obsequious at the sudden, unexpected appearance of Church Knights on his doorstep.
HungarianTitokzatos és homályos értesítés volt.
A mysterious and thoroughly obscure communication.
HungarianIlyen eljárás például az áruszállítás fizikai akadályáról vagy bizonyos piacfelügyeleti intézkedésekről szóló értesítés.
These include notification on the physical barriers to the trading of goods and certain market monitoring measures.
HungarianAz értesítés újraküldése ennyi idő elteltével:
HungarianEz már hivatalos értesítés.
HungarianA legtöbben még egyszer odaléptek az ajtóhoz, mintha az értesítés második olvasásra változhatott volna.
A few got into their cars and left or wandered down toward the Municipal Building to stare at the free show for awhile, looking dazed and vaguely disappointed.
HungarianÉrtesítés %S frissítéséről
HungarianÉrtesítés a frissítésekről
HungarianAz okmány (vagy értelemszerűen határozat, illetve értesítés) két példányát mellékelik a fenti bekezdésben hivatkozott kérelemhez.
Two copies of the instrument (or decision), notification of which is requested, shall be attached to the request referred to in the foregoing paragraph.