"énekel" - angielskie tłumaczenie

HU

"énekel" po angielsku

HU

énekel {czasownik}

volume_up
1. ogólne
énekel
Majd felbérelünk néhányat meg egy papot is, aki zsolozsmákat énekel útközben.
We'll hire some - and a clergyman to sing hymns as we go along.'
Nagyon talányos módon igazítja útba az unikornist, közben táncol, ragyog, énekel.
'Why, then I'll teach you to play and sing, For I dearly love a good harp,' said she.
Mindig azt gondoltam, ön jobban énekel Tammi Terrellnél.
I always thought you could sing better than Tammi Terrell.
2. Muzyka
A hobbitok lassan ráébredtek, hogy nekik énekel:
Gradually the hobbits became aware that he was chanting to them:
Hátrahanyatlott a takarókra, s csak homályosan volt tudatában, hogy valamiféle egyhangú litániát énekel:
She settled back onto the blankets, only half aware that she was softly chanting a monotonous litany:

Przykłady użycia - "énekel" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianÉs a rézágy sötét csillogása a szobában, és Violetta, ahogy énekel a férfiaknak.
And the deep glint of the brass bed in the room, and Violetta singing to all those men.
HungarianTovábbá lanton szokott játszani, szomorú dalokat énekel, és beszéli a virágok nyelvét.
He also plays the lute and sings sad songs, and speaks the language of the flowers.
HungarianVolt idő, mikor úgy éreztem, egy sem énekel olyan szépen, mint Phuong.
There had been a time when I thought none of their voices sang like Phuong's.
HungarianA következőő szöveggel jelezd a személyazonosságodat: A fülemüle énekel a Berkeley téren."
Identify yourself with the phrase The Nightingale sings in Berkeley Square.
HungarianOtt van, ahol elkezdte, az Idle Valley Club zenekarában énekel.
She's back where she started, singing with the band at the Idle Valley Club.
Hungarian- A bolondos vándorútjain állandóan énekel, arra a nyakamat teszem, mert ez a hősök szokása.
He sings continuously on his fool's wanderings, I am sure, because that is what heroes do.
HungarianJonesy ezen elgondolkodott, azután megkérdezte: - Ha mi vagyunk Duddits, akkor ki énekel nekünk?
Jonesy thought about this, then asked: 'If we're Duddits, who sings to us?
HungarianMichael mozdulatlanul figyelt, és fokozatosan fölismerte, hogy Violetta énekel a gramofonon.
And gradually as he sat very still, he realized it was Violetta's song, on the gramo- phone.
HungarianJól énekel, nem gondoljátok? hangosan nevetett Corbell arckifejezésén.
He said in English, He sings well, do you think? and laughed at what he found in Corbel's face.
HungarianMelancthe: énekel a tengerparton, miközben a fogyó hold egyre lejjebb ereszkedik az égbolton!
Melancthe: singing across the sea while the waning moon sank low!
HungarianIgen, és énekel, ezt se feledd! figyelmeztette Lasher, amikor Rowan elmondta, mire gondolt.
Yes, and sings, don't forget that! he said when she told him.
HungarianNéha álmomban úgy tűnik, anyám hangját hallom, amint énekel nekem, de soha nem látom az arcát.
Sometimes, in dreams, I seem to hear my mother's voice singing to me, but I can never see her face.
HungarianAmikor énekel, biztosan mosolyog, színpadi műmosollyal.
They would smile when she was singing, in that staged artificial smile.
Hungarian- Már semmi mást nem hallassz meg... csak amit az a madárka énekel!
- You got tweety birds... fluttering around in your head!
Hungarian- Emberi vérem minden egyes nappal hangosabb éneket énekel bennem.
With each passing day my human blood sings a louder song.
Hungarian- Délelőtt hímezni fogunk a melegházban, miközben Jocelyn mester énekel a szórakoztatásunkra.
In the morning we will sit at our needlework in the conservatory, while Master Jocelyn sings to the lute.
HungarianEgy darabig énekel,...aztán meg teljesen érzéketlenné válik.
He sings for a while, then he goes completely catatonic.
HungarianA hobbitok lassan ráébredtek, hogy nekik énekel:
Gradually the hobbits became aware that he was chanting to them:
HungarianHátrahanyatlott a takarókra, s csak homályosan volt tudatában, hogy valamiféle egyhangú litániát énekel:
She settled back onto the blankets, only half aware that she was softly chanting a monotonous litany:
HungarianA felesége azt mondta nekem, hogy metodista, de vasárnaponként az episzkopális templomban énekel, pénzért.
His wife told me that she was a Methodist, but that she sang in an Episcopal Church every Sunday for pay.