"ének" - angielskie tłumaczenie

HU

"ének" po angielsku

volume_up
ének {rzecz.}

HU ének
volume_up
{rzeczownik}

Ismét felhangzott az éneklés, az a halk, földöntúli ének.
Me singing came again, that thin, ethereal singing.
Elhalt az ének, a hordágyvivők riadt értetlenséggel néztek körül.
The singing faltered, and some of the bearers looked around in doubt and fear.
Valamiféle ének csendült fel és a harcosok körülötte sietve hátrébb léptek.
There was a singing in the air, and the warriors on all sides hastily fell back.
ének (też: dal, költemény)
volume_up
song {rzecz.}
Volt egyszer egy tünde-ének, amely erről szólt, vagy legalábbis én úgy értettem.
'There was an Elvish song that spoke of this, or at least so I understand it.
Ez nem ent-ének, jól jegyezzétek meg: entül nagyon hosszú lenne!
It was never an Entish song, mark you: it would have been a very long song in Entish!
Most lágy, áhítatos ének hangzott fel, csendesen, mintha szellő susogna, álomszerű Beethoven-dallam.
Then it was a gentle holy song, quiet as the breeze, Beethoven in a dream.
volume_up
strain {rzecz.}

Przykłady użycia - "ének" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianÉs ezzel képesek vagyunk normál és rákos szegmensek DNS-ének összehasonlítására.
And what you can do is sort of compare DNA of normal segs versus cancer.
HungarianSzeptember 9-ének délutánja semmiben sem különbözött más rendes délutánoktól.
The afternoon of the 9th of September was exactly like any other afternoon.
HungarianItt elhalt az ének, telve a dorbézolás kimondhatatlan, álcázhatatlan szomorúságával.
It tailed away, full of the ineffable, undisguisable sadness of debauchery.
HungarianA Világvégéről szólt az ének, mely egy új világ kezdete is lesz egyben.
It was about the end of the World, which was in turn about its beginning.
Hungarian- Imladrisból, ahogy az ének hívja, keltem útra sok-sok héttel ezelőtt - felelt Aragorn.
'I set out from Imladris, as it is named in the rhyme, many weeks ago,' answered Aragorn.
HungarianÉs teljesen mindegy, mennyire 'mások' ezek az 'én'-ek, bennem mind össze vannak kapcsolódva.
And no matter how other these selves might be, they're all related in me.
HungarianVergilius: Aeneis 6. ének, 126. sorának parafrázisa: Facilis descensus Averni.
She clasped her hands behind his head and pulled it closer.
HungarianMost már az ének szövege is felúszott hozzájuk a megfeketedett fa- és hamurakás fölött:
At last the words of the chant floated up to them, across the bowl of blackened wood and ashes.
HungarianS csak akkor szólalt meg, amikor már elfáradtak, s az ének elhallgatott.
Not till they flagged and the chant died away, did he speak.
HungarianKiáltás, ének, lenge zenefoszlányok, harangok tompa lüktetése.
Cries, songs, the faintest wisps of music, the muted throb of bells.
HungarianAz ének mind hallhatóbbá vált, de a szövegét még nem lehetett kivenni.
The chant was audible but at that distance still wordless.
HungarianEz egy régi maja temetési ének, amit a nagyapjától tanult.
This is an old Mayan funeral chant that he got from his grandfather.
HungarianAztán szertartásosan felharsant az ének, mint a tánc vagy a vadászat utolsó pillanatainak záróakkordja.
The chant rose ritually, as at the last moment of a dance or a hunt.
Hungarian- Én magam E-nek vagy F-nek néztem volna - mondotta nagyanyánk.
I would say, myself, Grandmother told us, that it was E or F.
HungarianNem volt halotti ének, dicsérő szó, virág semmi sem mutatta, hogy Arion Elessedil élt valaha.
There were no songs, no words of praise, no flowers-nothing to show that Arion Elessedil had ever been.
HungarianPeregtek a dobok, szállt a ponto-ének a sűrű, füstös levegőben.
The drums beat, the pontos rose in the air thick with fumes.
HungarianNem az az ember volt, aki könnyen elveszti a hidegvérét, augusztus 11-ének délelőttjén azonban nagyon is elveszítette.
He was not a man easily ruffled, but he was ruffled on the morning of August 11th.
HungarianÉnek! adta ki az utasítást Sparhawk a csapattársainak, és mindannyian rázendítettek az ismerős zsoltárra.
'Sing,' Sparhawk commanded his companions, and they all raised their voices in the familiar hymn.
Hungarian(Ének)
At first, we were safe in the camp. But later the government soldiers began mistreating us a lot.
HungarianItt az idő, hogy elkezdődjék az ének, moll hangnemben, infantilis rímekkel szökdécselve a zenekíséret fölött:
It was time to begin the chant in the minor key, its puerile lyrics leaping over the accompaniment: