"én vagyok" - angielskie tłumaczenie

HU

"én vagyok" po angielsku

EN

HU én vagyok
volume_up

én vagyok (też: én vagyok az)
Én vagyok az súgta gyorsan, nehogy Riven felhasítsa a mellkasát.
It's me, Cale said above the growling gnolls, to stop Riven from slicing open his chest.
Ha csalódott vagy, akkor valószínűleg én vagyok az oka.
If you're disappointed, then I guess it's me that you should be disappointed in.
Halló, megint én vagyok szólalt meg az előbbi hang, ezúttal valósággal kedélyesen.
Hi, it's me again, came the same voice, this time quite merry.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "én vagyok"

én rzeczownik
English
én zaimek
English
-én
English
-en
English

Przykłady użycia - "én vagyok" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianA kérdés pedig így hangzik: Ki vagyok én, hogy a zenekarom szemei nem csillognak?
And this is the question: who am I being, that my players' eyes are not shining?
HungarianAzért dobattalak ki a Szövetségből is, mert én vagyok a mézesmázos Powell, ugye?
I threw you out of the Guild because I'm mealy-mouthed Preacher Powell, didn't I?
HungarianKülönben is ki vagyok én, hogy megtagadja római katolikus mesemondói hivatásomat?
And who am I to deny my vocation as a Roman Catholic storyteller par excellence?
HungarianÉs hogy én vagyok a válasz a Hetedik Lezárásra, mert rokoni vér folyik ereimben.
And that I was the answer to the Seventh Closure, because I had the blood of kin.
HungarianÉs mert én megátalkodott mazochista vagyok, most rögtön felveszem a sajátomat.
And because I'm a dedicated masochist, I'm going to put my suit on this instant.
HungarianMindig van lehetőség tökéletesítésre, és én mindig hálás vagyok a javaslatokért.
There is always room for improvement and I am always grateful for suggestions.
HungarianÉn ellene vagyok a diszkriminációnak, de úgy gondolom, ez egy rossz megközelítés.
I am opposed to discrimination, but I believe that this is the wrong approach.
HungarianNem tudom megmondani, holott én vagyok a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnöke.
I cannot do this, even though I am chairman of the Committee on Budgetary Control.
HungarianAz ajtó felett halványan fénylő betűk szóltak - Én Vagyok Az Egy Igaz Varázslat.
Faintly glowing letters over the doors spelled out the words I Am the One True Spell.
HungarianAz a véleménye, hogy a Frankkel történtek miatt én sem vagyok teljesen magamnál.
He thinks that, because of what happened to Frank, I'm not entirely myself.
HungarianBeszélj világosabban mondta az anyja , én egészen meg vagyok lepve, nem is értelek.
'Explain yourself,' says the mother, 'for I am surprised; I do not understand you.
HungarianCsak azt árulja el, hogy ha én vagyok az, miért nem puffantottam le magát az éjjel.
But I'll ask you, if that's so, why I didn't pot you with the revolver last night?
HungarianHalál a tűzhely parazsánál, Halál, ki lábujjhegyen oson a folyosón, ez vagyok én.
Death in the glow of the hearth, Death on tiptoe in the corridor, that is what I am.
HungarianMégis, én csak egy ember vagyok, nem szándékozom egyedül meghozni a döntést.
Still, I am but one voice and not of a mind to make a decision on this by myself.
HungarianElnök úr, én kevésbé vagyok diplomatikus, mint a kollégáim nagy része e Házban.
Mr President, I am less diplomatic than most of my colleagues in this House.
HungarianÉn bizony lenyisszantottam volna, ügyesen, hogy ne fájjon, ha én vagyok az apja.
Oh, I would have had it cut off, painlessly and with skill, if I had been her father.
HungarianÉn is vagyok olyan okos és fineszes, mint azok, sőt még ravaszabb is némelyiknél.
I was just as clever and smart as any of them, maybe even smarter than some.
Hungarian- Én vagyok az Uralkodók tanácsadója, a titkos bölcsesség a birodalom szívében.
I am the councilor of Coronals, the secret wisdom at the heart of the realm.
HungarianÉn magam amellett vagyok, hogy a fő hangsúlyt a fejlesztéspolitikára helyezzük.
Personally, I would be in favour of placing the main emphasis on development policy.
HungarianÉrtem mondtam , te pedig azt mondod nekik, hogy én vagyok az ablakból leszállt szent.
I see, I said, and you will tell them that I am the saint come from the window.