"én is!" - angielskie tłumaczenie

HU

"én is!" po angielsku

volume_up
én is {spójn.}
EN

HU én is!
volume_up
{wykrzyknik}

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "én is!"

én rzeczownik
English
én zaimek
English
-én
English
is przysłówek
English
is spójnik
English
-en
English

Przykłady użycia - "én is!" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianAzért dobattalak ki a Szövetségből is, mert én vagyok a mézesmázos Powell, ugye?
I threw you out of the Guild because I'm mealy-mouthed Preacher Powell, didn't I?
HungarianNincs szükség arra, hogy én is mindig ott legyek, és ezzel ők is egyetértenének.
It does not always require me to be there as well, and they would agree with that.
HungarianMostanra csakúgy mint a többiek , már én is értettem valamennyire az adóvevőhöz.
By now I, like most of us, had had some instruction in the use of the far-speaker.
HungarianÉn is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak.
Mr President, ladies and gentlemen, I should also like to thank the rapporteurs.
HungarianÉn is úgy képzeltem a dolgot, mint Julia mondta Phillipa egy kissé remegő hangon.
I'd- had the same idea as Julia did, said Phillipa, her voice trembling a little.
HungarianA leány hihetetlen mennyiségű almát megevett, s rá akart venni, hogy egyem én is.
She ate an incredible lot of apples, too, and tried to persuade me to do so, too.
HungarianMás képviselőtársaimhoz hasonlóan én is az egységes Sri Lanka államot támogatom.
Like other colleagues in this House, I support a unitary state for Sri Lanka.
HungarianLouis és David túlságosan bűntudatos, amiért most már én is közétek tartozom.
There is much guilt here on the part of Louis and David that I'm now one of you.
HungarianEz a Bizottság álláspontja, és természetesen én is úgy gondolom, hogy ez helyes.
That is the position of the Commission and, of course, I also feel it applies here.
HungarianÉn is nagyon örülök annak, hogy ezt a jelentést ma nagy többséggel elfogadtuk.
I am also very grateful that this report was adopted today with a large majority.
HungarianMajd hozzátette: Ha vége lesz a háborúnak, majd én is mesélhetek a munkámról.
She added, When the war's over, I'll be able to tell you something about my job.
HungarianElnök úr, szeretném én is üdvözölni a Tanács és a Bizottság idei éves jelentését.
Mr President, may I also welcome this year's Council and Commission annual report.
HungarianEurópa-szerte sok ország, köztük az én hazám is nehéz gazdasági helyzetben van.
Across Europe many countries, including my own, face difficult economic times.
HungarianEgyszer talán, amikor megelégelem a kórász életet, én is csatlakozom egy hüvelyhez.
I might even want to join a pod myself one day, when I'm tired of being a Farer.
HungarianÉn legalább is reméltem, hogy először nálam teszi tiszteletét, ahogy ön mondaná.
I kind of figured that ought to give me first call on you, as you might say.
HungarianÉn mondom magának, amikor becsúsztatták a koporsót a kriptába, én is meghaltam vele.
I tell you when they slipped that coffin inside the vault, I died myself inside.
Hungarian- Tedd a dolgod - hangzott a szigorú biztatás hátulról -, én is teszem a dolgom.
Keep writing, she said grimly from behind him, and I'll keep on doing this.
HungarianMondom, én magam is ebben a brancsban dolgozom a magam, tudatlan, vidéki módján.
I said I was in that way of business myself, in an ignorant countrified kind of way.
HungarianÉn is elküldtem a bizonyítványaimat és a kérelmemet, bár nem bíztam a dologban.
I sent in my testimonial and application, but without the least hope of getting it.
HungarianNem válaszolt erre az ömlengő szavalatra, és én már bántam is, hogy elmondtam.
He didn't answer this overzealous streak of rhetoric, and I was sorry I'd said it.