"เกี้ยวพาราสี" - angielskie tłumaczenie

TH

"เกี้ยวพาราสี" po angielsku

TH เกี้ยวพาราสี {czasownik}