"เกี้ยวพาน" - angielskie tłumaczenie

TH

"เกี้ยวพาน" po angielsku

TH

เกี้ยวพาน {czasownik}