"เกี่ยวเนื่อง" - angielskie tłumaczenie

TH

"เกี่ยวเนื่อง" po angielsku

TH เกี่ยวเนื่อง [kioneuang] {czasownik}

เกี่ยวเนื่อง (też: ลุ้น, ย้อมใจ, นิรมิต, เนรมิต)
เกี่ยวเนื่อง (też: พัว, โยงใย, ติดกับ, เชื่อมต่อ)