"เกี่ยวเก็บ" - angielskie tłumaczenie

TH

"เกี่ยวเก็บ" po angielsku

TH

เกี่ยวเก็บ {czasownik}

1. Rolnictwo
เกี่ยวเก็บ (też: เกี่ยว, เก็บเกี่ยว)