"สถาปัตยกรรมศาสตร์" - angielskie tłumaczenie

TH

"สถาปัตยกรรมศาสตร์" po angielsku

TH สถาปัตยกรรมศาสตร์ [sathapattayakammasat] {rzeczownik}

1. Architektura

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (też: สถาปัตยกรรม, สมบัติ)