"ลื่นไถลเข้าไป" - angielskie tłumaczenie

TH

"ลื่นไถลเข้าไป" po angielsku

TH ลื่นไถลเข้าไป {czasownik przechodni}

ลื่นไถลเข้าไป
ลื่นไถลเข้าไป
to slip into