"vittna om" - angielskie tłumaczenie

SV

"vittna om" po angielsku

SV vittna om
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

vittna om (też: gräla, visa, argumentera, hävda)
vittna om (też: visa, attestera, gå ed på, svära på)
   – Jag kan vittna om alla positiva saker som har sagts om Tunisien, ett land där jag arbetade som läkare under President Bourguibas tid vid makten.
   I can attest to all the positive things that have been said about Tunisia, a country where I worked as a medical doctor during the term of President Bourguiba.
vittna om (też: tilltala, be om)
vittna om (też: smaka, lukta, tyda på)
volume_up
to savor of {czas.} [Amer.]
vittna om (też: smaka, lukta, tyda på)
volume_up
to savour of {czas.} [Bryt.]
vittna om (też: vittna, intyga, betyga)
Världen förändrades 1976, vilket de öde hamnarna i Hull och Grimsby kan vittna om.
The world changed in 1976, as the empty ports of Hull and Grimsby can testify.
Jag skulle kunna vittna om det under ed om det var parlamentets praxis.
I would testify to this under oath if it were the practice of Parliament.
Jag kan vittna om detta, herr talman, och önskar uttrycka vår tacksamhet.
I can testify to this, Mr President, and wish to express our gratitude.

2. "uttrycka, röja"

Synonimy (szwedzki) dla "vittna om":

vittna om
Swedish

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "vittna om"

vittna czasownik
om spójnik
om przyimek
öm przymiotnik

Przykłady użycia - "vittna om" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishInför kunskapen om döden har vi skyldighet att vittna om kunskapen om livet.
In face of the culture of death, it is our duty to stand up for the culture of life.
SwedishÖppenheten har varit fullständig, vilket flera kolleger kan vittna om.
There has been full transparency, and several colleagues can bear witness to that.
SwedishMen här i en parlamentarisk kammare räcker det inte att vittna om den här katastrofen.
But in a parliament, we have to do more than bear witness to disaster.
SwedishSamtidigt vill jag vittna om det utmärkta arbete som vår kollega Camisón Asensio har utfört.
Similarly, I would like to commend the accomplishments of my colleague, Camisón Asensio.
SwedishMin kollega här kan verkligen vittna om detta. Hon kommer från Irland.
My fellow MEP here only knows this too well, as she is from Ireland.
SwedishMan måste se det med egna ögon, såsom kommissionsledamoten har gjort och kunnat vittna om.
One needs to see with one's own eyes, as Commissioner Barnier has seen and as he has testified.
SwedishVarje lösning som är ineffektiv kommer att vittna om vår svaghet.
Every ineffective solution will be evidence of our weakness.
SwedishVi som har upplevt dessa händelser måste vittna om dem.
We, who have lived through these events, must bear witness to them.
SwedishJag kan vittna om flera strategier: Botswana arbetar till exempel hårt och gör stora insatser.
I bear witness to several strategies: Botswana, for example, is working hard and making significant efforts.
SwedishTill dessa och de omkring 2 000 som skadats av samma gissel, vill jag vittna om vår solidaritet.
I wish to assure these people, and the approximately 2000 people wounded by this same scourge, of our solidarity.
SwedishVilka ambitioner skall dessa långa tal vittna om, när det är nedskärningar här, besparingar där och inskränkningar däremellan?
Has there ever been a great human endeavour that took such a wretched figure as its basis?
SwedishAtt försvara en europeisk social modell som skulle vittna om ett framstående Europa innebär inte att försvara .
To defend a European social model that would bear witness to a Europe of excellence is not to defend the .
SwedishDet skulle vittna om ett gott samarbete mellan likvärdiga parter.
That is what I would call a testament to constructive cooperation between equal partners.
SwedishDet skulle vittna om ett bättre sinne för verkligheten om vi respekterade de ofta djupt rotade kulturella vanorna.
It would indicate more of a sense of reality if we respected the often deeply-rooted cultural traditions.
SwedishJag deltog i konventets förhandlingar och kan vittna om den höga kvaliteten på det arbete som det presterade.
I took part in the proceedings of the Convention and can vouch for the high quality of the work it accomplished.
SwedishJag deltog i konventets förhandlingar och kan vittna om den höga kvaliteten på det arbete som det presterade.
For this reason the decision taken at Laeken to convene a European Convention to draft a constitution was right and necessary.
SwedishDenna grupp hade bjudit in Andreasen att vittna om redovisningssystemens tekniska utformning.
This particular group invited Mrs Andreassen to come and give evidence to us on a matter of technical information about the accounting systems.
SwedishI egenskap av föredragande för före detta Jugoslavien kan jag vittna om att vår delegation i Sarajevo fungerar förträffligt.
As permanent rapporteur for the former Yugoslavia, I can bear witness to the excellent work of our delegation in Sarajevo.
SwedishJag kan vittna om att det oavbrutet och oförtröttat har bemödat sig om att få till stånd en debatt och uppmuntra till konvergens.
I can witness to the fact that it has unceasingly and tirelessly endeavoured to generate debate and encourage convergence.
SwedishJag talar i dag i Europaparlamentet i Strasbourg på mark som kan vittna om krigens ärr och Europas undergång.
Ladies and gentlemen, I am speaking today in the European Parliament in Strasbourg, on ground that bears the scars of wars and the downfall of Europe.