"visst" - angielskie tłumaczenie

SV

"visst" po angielsku

volume_up
visst {przysł.}
volume_up
viss {przym.}
volume_up
viss {rodz.}
EN

SV visst
volume_up
{przysłówek}

1. ogólne

visst (też: nog, säkert, säkerligen)
volume_up
surely {przysł.}
Visst innebär detta ett indirekt erkännande av dessa båda separatistregioner?
Surely this means recognition, indirectly, of these two separatist regions?
Visst är det oacceptabelt att gemenskapsmedel används för att stödja sådan forskning?
Surely it is unacceptable for Community funds to be used to support such research?
Visst bör det finnas en stark genusdimension även i utvecklingssamarbetet.
Surely development cooperation should also have a strong gender dimension.

2. "som svar på fråga"

visst
volume_up
all right {przysł.} (as response to a question)
Visst, kan inte du springa ut i köket och hämta en kopp kaffe?
Yeah, why don't you run in the kitchen and grab me a cup of coffee all right, cupcake?
All right, but be nice, okay?
All right, I'll leave you alone.

Synonimy (szwedzki) dla "visst":

visst
Swedish
viss

Przykłady użycia - "visst" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVisst kan dessa ord överraska, med tanke på att de kommer från paktens väktare.
Coming from the guardian of the Pact, these words are certainly likely to shock.
SwedishHär handlar det om likaberättigande för alla människor som bor i ett visst land.
The issue here is full equality for all people living in a particular country.
SwedishVisst har den unga spanska demokrati som jag nämnde kriminaliserat oss i Spanien.
We are certainly outlawed in Spain, by the young Spanish democracy I mentioned.
SwedishDet finns illegal invandring som regleras och kontrolleras på ett visst sätt.
There is illegal immigrant status, which is regulated and dealt with in one way.
SwedishDjursjukdomar färdas nu långt och snabbt inom visst jordbruk och matdistribution.
Animal disease now travels far and fast in types of farming and food distribution.
SwedishAndra aktörer försöker att få plats i styrelsen, så det finns ett visst tryck.
Other actors are trying to get seats on that board, so there is some pressure.
SwedishVisst är det bra att klaga på det, men vi måste ställa oss frågan " varför ".
It is all very well to complain about it, but we have to ask the question 'why '?
SwedishDet är en stor, en helt visst svår uppgift, som vi borde betrakta som en utmaning!
It is a big job, certainly a difficult job, which we should regard as a challenge!
SwedishNu kan vi se att det kanske finns ett visst fog för denna varning från parlamentet.
We can now see that there is perhaps some reason for this warning from Parliament.
SwedishVisst är det svårt att utarbeta ett bra betänkande utifrån en grund som inte finns.
It is certainly difficult to draw up a good report on an unsatisfactory basis.
SwedishVisst pågår det redan, men man skulle kunna göra mycket mer på det området.
Of course this is already underway but we can do a great deal more in this area.
SwedishVisst är det bra att klaga på det, men vi måste ställa oss frågan "varför".
It is all very well to complain about it, but we have to ask the question 'why'?
SwedishJa visst, på områden som ligger utanför EU:s befogenhetsområde, det är självklart.
Yes, certainly, in areas for which Europe is not competent, that is obvious.
SwedishUr ett EU-perspektiv sker emellertid ett visst mått av dubbelarbete på området.
However, from an EU perspective, some activities are being duplicated here.
SwedishDe ser på sin kropp som en form av transportmedel för deras huvuden, visst gör dom?
They look upon their body as a form of transport for their heads, don't they?
SwedishDärför vill vi inte här ta upp en ensidig preferens av ett visst förfarande.
That is why we do not wish to come down on the side of any particular process.
SwedishDock åsidosätts medbeslutandet, och ett visst ansvar vilar kanske på oss själva.
However, codecision has been sidelined and perhaps we are partly to blame.
SwedishOm man verkligen vill så kan man visst fortfarande hålla de gamla bullerplanen borta.
Of course, if you really want to, you can still stop these wretched old things.
SwedishVisst kan vi vara överens om att det industriella jordbruket inte är miljövänligt.
Certainly, one can agree that industrial agriculture is not environmentally friendly.
SwedishHär kan vi skönja ett visst förakt för grundläggande demokratiska principer.
There is a perceptible note of contempt here for fundamental democratic principles.