"vara sig" - angielskie tłumaczenie

SV

"vara sig" po angielsku

SV vara sig
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

vara sig (też: befria, lossa, lasta av, fullgöra)
vara sig
vara sig (też: fly, tappa, droppa, vara)
volume_up
to run {czas.}

2. Medycyna

vara sig

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "vara sig"

vara rzeczownik
vara czasownik
sig zaimek
våra zaimek
English

Przykłady użycia - "vara sig" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDaphne I hade en budget på 20 miljoner euro, men detta visade sig vara för lite.
DAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
SwedishInitiativet visade sig vara en annan användbar del av denna mycket svåra process.
The initiative proved to be another useful part of this very difficult process.
SwedishDetta har visat sig vara ovärderligt under processen för att nå överenskommelsen.
This has proved invaluable in terms of the process whereby agreement was reached.
SwedishPrincipen att det är bättre att förebygga än att bota har visat sig vara riktig.
The principle that prevention is better than cure has proven to be true here.
SwedishBåde själva systemet och Europeiska unionen har visat sig vara vuxna uppgiften.
Both the system itself, and the European Union, have proved equal to the task.
SwedishInnan mina experiment är slutförda, kan vad som helst visa sig vara sammanlänkat.
Before my experiments draw a conclusion, anything may prove to be a critical link.
SwedishKommissionsledamot Frattini har också sagt sig vara beredd att ge sitt bifall.
Commissioner Frattini has also said he is willing to give support of this kind.
SwedishJag anser också att metoden – öppen samordning – har visat sig vara otillräcklig.
I think that the method too – open coordination – has been shown to be inadequate.
SwedishDe första ekonomiska stödåtgärderna för offren har redan visat sig vara effektiva.
The first economic support measures for victims are already proving effective.
SwedishI framtiden bör den enda möjligheten vara att vända sig till kapitalmarknaden.
In future, recourse to the capital market should be the only option available.
SwedishVi har ingen rättighet alls att vara i Afrika, vare sig moralisk eller annan.
We have no right to be in Africa, none whatsoever, whether moral or otherwise.
SwedishDenna strategi har visat sig vara värdefull, och principerna måste vi behålla.
This security strategy has proved its worth. The principles must be retained.
SwedishDet skulle i sig kunna vara den största hjälpen för företagen i Europeiska unionen.
It could, by itself, be the biggest help for businesses in the European Union.
SwedishDetta skulle på lång sikt kunna visa sig vara raserande för detta lovande initiativ.
This could in the long term prove to be the undoing of this promising initiative.
SwedishEU har visat sig vara banbrytande när det gäller åtgärder mot klimatförändringar.
The European Union has shown itself the pioneer of action on climate change.
SwedishDenna omröstning skulle inte få rykte om sig att vara en framtvingad omröstning.
This vote on approval would not give the impression of being a forced vote.
SwedishMen de måste vara uppriktiga, inte slingra sig eller tala med kluven tunga.
But they must speak with honesty, not using double-speak or with forked tongues.
SwedishKommissionären har visat sig vara klok och framsynt i sitt strategidokument.
The Commissioner has shown himself wise and far-sighted in his strategy document.
SwedishHär kan lämpliga åtgärder vidtas senare, om det skulle visa sig vara nödvändigt.
Here, appropriate measures are to be taken later, if they prove necessary.
SwedishEuropeiska fonder har redan tidigare visat sig vara fantastiskt framgångsrika.
In the past, European UCITS have already proven to be a great success story.