"vara i funktion" - angielskie tłumaczenie

SV

"vara i funktion" po angielsku

EN

SV vara i funktion
volume_up
{czasownik}

vara i funktion (też: rida in, dressera, utsuga, räkna)
volume_up
to work {czas.}

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "vara i funktion"

vara rzeczownik
vara czasownik
I rzeczownik
English
i przyimek
funktion rzeczownik
våra zaimek
English

Przykłady użycia - "vara i funktion" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet register ni talade om kommer att vara i funktion i juni månad, den 3 juni nästa år.
Mrs Maij-Weggen, the register you mentioned will come into operation in June, on 3 June next year.
SwedishDen europeiska portalen för e-juridik kommer därför helt säkert att vara i funktion före slutet av december 2009.
This European e-justice portal is therefore to come into operation by the end of December 2009, without fail.
SwedishDetta innebär att 48 983 kg cyanid kommer att släppas ut varje år, eller 783 728 kg under de 16 år som gruvan beräknas vara i funktion.
This means an annual volume of 48 983 kg of emissions or 783 728 kg over the mine's 16-year operating life.
SwedishDetta innebär att livsmedelsmyndigheten kan vara i funktion under 2002, det vill säga att vi helt och hållet följer tidsschemat.
This means that the Food Authority can become operational in 2002, which suggests that we are completely on schedule.
SwedishDärför välkomnar jag kommissionsledamot Jacques Barrots tidigare uttalande om att portalen kommer att vara i funktion före slutet av 2009.
I therefore welcome Commissioner Barrot's earlier announcement that the portal will be operational by the end of 2009.
SwedishDen kommer troligen att vara i funktion i början av nästa årtusende, och eventuella stationer på olika planeter ligger ännu längre borta i framtiden.
It will presumably only come together in the first half of the next millennium, and the possibility of building stations on other planets is still a very distant one.
SwedishMekanismen kommer att utprovas i början för att kontrollera dess funktion, men i vilket fall som helst kommer den att vara i funktion - jag upprepar - senast i slutet av detta år.
The mechanism will be tested at the beginning to check its functioning, but in any case it will be operational - I repeat - by the end of this year.
SwedishMekanismen kommer att utprovas i början för att kontrollera dess funktion, men i vilket fall som helst kommer den att vara i funktion – jag upprepar – senast i slutet av detta år.
The mechanism will be tested at the beginning to check its functioning, but in any case it will be operational – I repeat – by the end of this year.
SwedishOm systemet åter skall kunna vara i funktion vid ingången av 2004 är en överenskommelse vid detta skede i förfarandet avgörande, vilket jag vet att parlamentsledamöterna är fullt medvetna om.
If the system is to be put back on track at the beginning of 2004, an agreement at this stage in the procedure will be decisive as I know honourable Members fully understand.