"utstå" - angielskie tłumaczenie

SV

"utstå" po angielsku

SV utstå
volume_up
{czasownik}

utstå (też: ha fördrag med)
volume_up
to suffer {czas.} (tolerate)
De får utstå prövningar både politiskt och ekonomiskt sett, och även i sina vardagliga liv.
They suffer politically, they suffer economically, they suffer in their daily lives.
Som offer för uråldriga fördomar får kvinnorna utstå alla slags former av utnyttjande.
As the victims of age-old prejudice, women suffer every form of exploitation.
Jag vet hur det är att utstå kaoset på en flygplats eller de ändlösa förseningarna.
I know what it is to suffer airport chaos or interminable delays.
utstå (też: ådraga sig)
volume_up
to sustain {czas.} (suffer (harm))
Den europeiska idén fick utstå allvarliga skador vid toppmötet, där idén blev den verkliga förloraren.
The European idea sustained serious damage at the summit, at which it was the real loser.
utstå (też: skriva upp, ha, , fotografera)
volume_up
to take {czas.}
Ur djupet av mitt hjärta önskar jag er förmåga att bära och utstå de bördor ni åtagit er.
From the depths of my heart I wish you the capacity to bear and endure those burdens you have taken on.
Fransmännen, som fick utstå assignaten, kastade sig mot guldet, och gjorde det till en myt, som t.o.m. general de Gaulle satte sin tilltro till.
The French, after suffering the " assignat ' bank notes issued during the French Revolution, made such a mythical rush for gold that General de Gaulle himself took out a loan.

Synonimy (szwedzki) dla "utstå":

utstå

Przykłady użycia - "utstå" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishLiz har nämnt det trauma som de personer som drabbas av nålsticksskador får utstå.
Liz has mentioned the trauma that people affected by needle-stick injuries face.
SwedishFiskeriindustrin på Nordirland har fått utstå många motgångar från denna union.
The Northern Ireland fishing industry has received many hard blows from this Union.
SwedishJag tackar er för ert mod, fru Veil, för ni fick utstå mycket smutskastning.
Thank you, Madam, for your courage because you had a lot of mud thrown at you.
SwedishUnder de senaste sextio åren har Kroatien fått utstå en synnerligen avskyvärd fascism.
In the last 60 years, Croatia experienced a particularly awful form of fascism.
SwedishDet är inte bara ledamöterna som får utstå kontroller, utan också assistenterna.
It is not only Members that are subject to checks, but also assistants.
SwedishMen familjen får i detta betänkande utstå en regelrätt attack som är lika farlig.
But this report is an extremely dangerous all-out attack on the family.
SwedishOm flickan inte arbetar tillräckligt får hon utstå en stor mängd misshandel.
If the girl does not work enough, she suffers a torrent of physical abuse.
SwedishMen visst har man alltid tillräckligt med krafter för att utstå andras ont!
But it is true that we still have the strength to bear the evils of others!
SwedishIrländska köttproducenter har redan fått utstå en svår ekonomisk kris.
Irish beef producers have already been experiencing a severe financial crisis.
SwedishÖver 700 människor förlorade livet och tusentals andra har fått utstå ett totalt sönderfall.
Over 700 people lost their lives and thousands of others have faced major disruption.
SwedishSmå och medelstora livsmedelsbearbetningsföretag har också fått utstå allvarliga konsekvenser.
Small and medium-sized food-processing companies have also suffered severe consequences.
SwedishMan kan inte i ord beskriva de fasor som dessa kvinnor får utstå.
Words are not enough to describe the horrors these women have to endure.
SwedishGlömmer vi den grymhet de fick utstå under kommunistregimerna och även andra typer av regimer?
Are we forgetting the cruelty they suffered under Communist regimes, and under others too?
SwedishI Skottland har vi fått utstå en drakonisk ordning som har misslyckats med att uppnå sitt syfte.
In Scotland we have endured a draconian regime which has failed to achieve its objective.
SwedishÄven om ni ibland har fått utstå kritik - vi får alla kritik, än sen!
While at times you get criticism - we all get criticism, so what!
SwedishMänniskor, särskilt de mest sårbara, får utstå intensiv press.
The pressure on people, especially the most vulnerable, is intense.
SwedishDen europeiska idén fick utstå allvarliga skador vid toppmötet, där idén blev den verkliga förloraren.
The European idea sustained serious damage at the summit, at which it was the real loser.
SwedishUr djupet av mitt hjärta önskar jag er förmåga att bära och utstå de bördor ni åtagit er.
From the depths of my heart I wish you the capacity to bear and endure those burdens you have taken on.
SwedishOm detta betänkande antas fruktar jag att vi kommer att få utstå än skarpare kritik från allmänheten.
If this report is adopted, I fear that there will be even fiercer criticism from the public.
SwedishMan har alltid tillräckligt med krafter för att utstå andras ont.
We are still strong enough to carry everyone else' s burdens.