"utsätta" - angielskie tłumaczenie

SV

"utsätta" po angielsku

SV utsätta
volume_up
{czasownik}

utsätta (też: röja, visa, ställa ut, avslöja)
Varför skulle du vilja utsätta dig för dåliga nyheter i onödan? ~~~ Okey.
Why would you willingly expose yourself to bad news?
Vi behöver förbjuda farliga ämnen för att inte utsätta våra barn för onödiga risker.
We need to ban dangerous substances to avoid exposing our children to needless risks.
Områden med svagare regelverk eller en långsammare takt i genomförandet kan utsätta hela det globala systemet för risker.
Areas with weaker regulations or a slower rate of implementation could expose the whole of the global system to risks.
utsätta (też: tvinga, utsätta för)
Vill Silvio Berlusconi och Nicolas Sarkozy utsätta dem för gränskontroller?
Do Mr Berlusconi and Mr Sarkozy want to subject them to border checks?
EU-fördragen erkänner att det kan bli nödvändigt att utsätta europeiska frågor för parlamentarisk granskning.
The EU Treaties acknowledge that it may be necessary to subject European matters to parliamentary scrutiny.
Ändå, herr kommissionsledamot, är jag tacksam för att ni har velat komma hit och utsätta er för detta.
Nevertheless, I am grateful, Commissioner, for your willingness to come here and subject yourself to this.

Synonimy (szwedzki) dla "utsätta":

utsätta

Przykłady użycia - "utsätta" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVem vill utsätta sin egen eller någon annans hälsa för fara?
   . – Mr President, who would want to endanger their own health or someone else’s?
SwedishAnnars blir insatsen ett rent hastverk som kan utsätta ännu fler människor för risker.
Otherwise, this is a fig-leaf operation which could even put more people at risk.
SwedishVi behöver förbjuda farliga ämnen för att inte utsätta våra barn för onödiga risker.
We need to ban dangerous substances to avoid exposing our children to needless risks.
SwedishVi får inte utsätta europeiska och amerikanska truppers liv för fara utan detta avtal.
We must not endanger the lives of European or American troops without that agreement.
SwedishAtt undantaget försvinner kommer att kraftigt utsätta en hobby och en industri.
Loss of the derogation will put a hobby and an industry at great risk.
SwedishKan ni vara vänlig och förklara för oss varför ni vill utsätta EU för denna risk.
Now, please explain to us why you want to make Europe run this risk.
SwedishEn ändring av odlingsmetoderna skulle kunna utsätta jordbrukarna för risker och osäkerhet.
Changing crop-growing techniques would put farmers in a risky and insecure situation.
SwedishNya livsmedel får inte heller utsätta konsumenterna för fara eller vilseleda dem.
Furthermore, novel foods must not endanger or mislead consumers.
SwedishVi får inte utsätta våra medborgare eller våra djur för onödiga risker.
Labour Euro MPs have been at the forefront of protecting our citizens and our environment.
SwedishFiskare brukar vara beredda att utsätta sig för ännu större risker i kristider.
Fishermen tend to take even greater risks in times of crisis.
SwedishAtt döda människor eller utsätta dem för livsfara är aldrig någon lösning.
Killing people and endangering people's lives is never a solution.
SwedishSlutligen får vi inte utsätta djuren för onödigt lidande.
My final point is that animals should not be subjected to unnecessary suffering.
SwedishVill ni utsätta dem för gränskontroller?
One hundred and fifty thousand people cross the border every day into Luxembourg.
SwedishVi får inte utsätta våra medborgare eller våra djur för onödiga risker.
We must not put our people or our animals at unnecessary risk.
SwedishVi ville inte utsätta honom för fara, så han kommer att sköta kameran.
We don't want to put him in danger, so he'll do the shooting.
SwedishVi får inte utsätta människor för onödiga risker med våra åtgärder.
We must not put people at unnecessary risk through our actions.
SwedishAtt skicka tillbaka politiska flyktingar är emellertid detsamma som att utsätta dem för största möjliga fara.
Returning political refugees, however, exposes them to the worst possible danger.
SwedishOm inte kommer vi att utsätta euron, en av den euroepiska integrationens största framgångar, för risker.
If not, we will put the euro, one of the great successes of European integration, at risk.
SwedishDetta får vi inte utsätta människor som i många fall har flytt från förtryck och tortyr för.
That is not the way for us to treat people who in many cases have escaped from oppression and torture.
SwedishÅterigen, om vi inte är försiktiga, kommer vi att utsätta djur som inte förtjänar det för lidande.
Again, if we are not careful, we are going to inflict hardship on animals that do not deserve it.