"utom sig" - angielskie tłumaczenie

SV

"utom sig" po angielsku

SV utom sig
volume_up
{przymiotnik}

utom sig (też: förvirrad, ifrån sig, distraherad)
volume_up
frantic {przym.}

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "utom sig"

utom przyimek
utom spójnik
sig zaimek

Przykłady użycia - "utom sig" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishTvärtom försökte de lägga skulden på alla utom sig själva.
I have to say that the High Representative and I were extremely disappointed.
SwedishTvärtom försökte de lägga skulden på alla utom sig själva.
On the contrary, there was an attempt to blame everyone but themselves for what had happened.
SwedishNej, bara en man som tappat tron på allt utom sig sjäIv.
Simply a man who's lost faith... in everything except himself.
SwedishDeras familjer är utom sig.
It is not a balanced approach to remain neutral and to treat these individuals as if they did not exist.
SwedishIngen rör sig utom på mina order!
SwedishVi är mycket bekymrade över att den Europeiska centralbanken nära nog kommer att befinna sig utom räckhåll för Europeiska unionens medborgare.
We are very concerned that the European Central Bank will be almost beyond the touch of the citizens of the European Union.
SwedishEuropa kan för närvarande mycket väl befinna sig utom räckhåll för raketer från Mellanöstern men, det är bara en tidsfråga innan vi blir ett mål.
Europe may well, at present, be outside the range of rockets from the Middle East, but our also becoming a target is only a matter of time.
SwedishVi vill bli av med skillnaden mellan 'unionen' och 'gemenskapen', som ingen utom advokaterna begriper sig på, för att i stället skapa en enda rättslig enhet.
We will get rid of the distinction between 'Union' and 'Community', which nobody except lawyers understands, creating a single legal entity.
SwedishVi vill bli av med skillnaden mellan ' unionen ' och ' gemenskapen ', som ingen utom advokaterna begriper sig på, för att i stället skapa en enda rättslig enhet.
We will get rid of the distinction between 'Union ' and 'Community ', which nobody except lawyers understands, creating a single legal entity.
SwedishI Cumbria, där sjukdomen spred sig utom kontroll, sade vi till jordbrukarna att de skulle vara tvungna att slakta även friska djur i förebyggande syfte.
In Cumbria, where the outbreak was spreading out of control, we told the farmers that they would have to slaughter even healthy animals in a preventative cull.
SwedishDe fem ordningarna omfattar en allmän ordning, den sociala klausulen, miljöklausulen, narkotikaordningen och ordningen ” allt utom vapen ”, som riktar sig till de minst utvecklade länderna.
Because a simpler system will be more targeted at developing countries and at operators in these countries who need security.
SwedishDet är nödvändigt att inse att Serbien, symboliskt, aldrig har gett upp Kosovo men att Kosovo i åratal faktiskt har befunnit sig utom räckhåll för serbiskt inflytande.
It is necessary to realise that, on the symbolic level, Serbia has never given up Kosovo but at the same time, on the factual level, Kosovo has for years been outside the orbit of Serbian influence.