"utläggning" - angielskie tłumaczenie

SV

"utläggning" po angielsku

SV utläggning
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

volume_up
comment {rzecz.}
Jag beklagar att jag inte kan komma med några närmare utläggningar om det.
I regret that I cannot comment more specifically on this.
Jag var mycket intresserad av och välkomnar er utläggning om en tredje väg - en som både förkastar laissez-faire och statlig kontroll.
I was very interested in and welcome your comments on a third way - one that rejects both laissez-faire and state control.
Ur Collins utläggningar har jag förstått att det fortfarande finns oklarheter.
I gathered from Mr Collins ' comments that there are still some uncertainties.
utläggning (też: uppbyggnad, tolkning, byggande, byggnad)
utläggning (też: förklaring)

Synonimy (szwedzki) dla "utläggning":

utläggning

Przykłady użycia - "utläggning" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDenna information tillhandahåller Galeote Quecedo själv i sin utläggning.
Mr Galeote Quecedo makes the same point himself in his explanatory statement.
SwedishJag trodde visserligen att min utläggning var mycket klar i det avseendet.
Mr President, I really thought that my explanation on that point was very clear.
SwedishMed detta vill jag avsluta min utläggning och påpekar att jag hållit min talartid.
I will end my speech there and point out that I have stuck to the speaking time allotted to me.
SwedishDet andra problemet gäller utläggning av viseringsansökningar på entreprenad.
The second problem is the outsourcing of visa applications.
SwedishFör det första anser vi att hans definition av utläggning lite väl snäv.
Firstly, his definition of externalisation is rather skimpy.
SwedishVissa människor skulle säga att man aldrig kommer att lyckas avfatta ett litterärt verk om utläggning.
Many people would say that creating a literary work on externalisation was an impossible task.
SwedishUnder det att tiden gått har det uppstått lite oklarheter runt uppkomsten och jag ger er en kort utläggning.
Over time a degree of confusion has arisen about this and I will explain it briefly if I may.
SwedishOomen beskriver detta i punkt två i sin utläggning.
Mrs Oomen describes this in paragraph two of the explanatory note.
SwedishSvaret på denna utmaning kommer att vara moderniserad förvaltning och ledning, inbegripet utläggning.
Administration and modernised management, including externalisation, will provide answers to this challenge.
SwedishFöredragandens utläggning skedde på ett sätt som kan kallas pinsamt, och det skadar utskottets rykte.
The circumstances surrounding the rapporteur's explanation can be called embarrassing and harm the committee's reputation.
SwedishFöredragandens utläggning skedde på ett sätt som kan kallas pinsamt, och det skadar utskottets rykte.
The circumstances surrounding the rapporteur' s explanation can be called embarrassing and harm the committee' s reputation.
SwedishÄven vid frågan om utläggning medverkade budgetutskottet och budgetkontrollutskottet på ett centralt sätt.
The Committee on Budgets and the Committee on Budgetary Control have also played a key role in the question of externalisation.
SwedishUtläggning på entreprenad har blivit vardagsmat.
SwedishOch i stället kommer Lars Danielsson med en lång utläggning om att det sker i överensstämmelse med FN:s fördrag.
Instead, Mr Danielsson comes out with a long explanation to the effect that the operations are in keeping with the UN Charter.
SwedishOch i stället kommer Lars Danielsson med en lång utläggning om att det sker i överensstämmelse med FN: s fördrag.
Instead, Mr Danielsson comes out with a long explanation to the effect that the operations are in keeping with the UN Charter.
SwedishHan brukade ha en utläggning om något.
SwedishAvskaffandet av kvoterna kommer sannolikt att omdana textil- och konfektionsexporten och de globala trenderna när det gäller utläggning på entreprenad.
Quota removal is likely to reshape the export of textile and clothing and global outsourcing trends.
SwedishHerr Bourlanges, det måste jag säga, imponerade redan på mig när han lade fram sitt opus magnum om utläggning i november år 1999.
I have to say that Mr Bourlanges already impressed me when he presented his magnum opus on externalisation in November 1999.
SwedishJag var mycket intresserad av och välkomnar er utläggning om en tredje väg - en som både förkastar laissez-faire och statlig kontroll.
I was very interested in and welcome your comments on a third way - one that rejects both laissez-faire and state control.
SwedishDe har inte förstått den moderna trenden mot neddragna organisationer, decentraliserad ansvarsskyldighet och utläggning på entreprenad.
They have not understood the modern trend towards slimmed-down organisations, decentralised accountability and outsourcing.