"utbyta" - angielskie tłumaczenie

SV

"utbyta" po angielsku

SV utbyta
volume_up
[utbytte|har utbytt] {czasownik}

Kommissionen anser att vi bör utbyta bästa praxis och information.
The Commission considers that we need to exchange best practices, and to exchange information.
Vi måste utbyta information på jämställd fot och på grundval av ömsesidigt förtroende.
We must exchange information on an equal footing and on the basis of mutual trust.
Jag tackar återigen parlamentet för tillfället att utbyta tankar om detta ämne.
I thank Parliament for the opportunity to exchange views on this.

Synonimy (szwedzki) dla "utbyta":

utbyta

Przykłady użycia - "utbyta" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVi måste därför rikta in oss på att kunna utbyta uppgifter och information i realtid.
We therefore need to move towards sharing data and information in real time.
SwedishKommissionen är angelägen om att utbyta erfarenheter med parlamentet i det avseendet.
The Commission is very keen to share its experience with Parliament in that respect.
SwedishJag ser det som ett självklart verktyg att få information och utbyta information.
I see this as an obvious tool for obtaining and exchanging information.
SwedishVi måste ge makt åt konsumenten att studera, att informera samt att utbyta bästa praxis.
We must give the consumer the power to study, inform and share best practices.
SwedishAtt utbyta information och goda rutiner via Internet är av största betydelse.
Exchanging information and best practices via the Internet platform is of key importance.
SwedishJag gläder mig åt att i framtiden kunna utbyta åsikter med rådet om det.
I look forward to being able to discuss this with the Council in the future.
SwedishVi måste genom att utbyta idéer komma fram till hur vi kan undvika detta.
We must therefore develop ideas about how this situation can be prevented.
SwedishMinistrarna Michalek och Schlögl har alltid gjort sig besväret att utbyta åsikter med oss.
Ministers Michalek and Schlögl have always been at pains to consult with us.
SwedishDärifrån kan medlemsstaterna besluta om sina prioriteringar och utbyta bästa praxis.
Leading from this, Member States can decide on its prioritisation and sharing of best practice.
SwedishDet var ett tråkigt symptom på en bristande förmåga att utbyta information och verkställa beslut.
It was sadly symptomatic of a lack of ability to share information and execute decisions.
SwedishVi har en mängd verktyg till vårt förfogande, men att utbyta och dela information är nyckeln.
We have lots of tools to do so, but changing and sharing of information is key to doing this.
SwedishDe skall intensifiera samarbetet genom att utbyta information och göra gemensamma bedömningar.
They shall step up cooperation by exchanging information and carrying out joint assessments.
SwedishDärför ligger det i vårt gemensamma intresse att utbyta erfarenheter.
That is why it is in all our interests to share our experiences.
SwedishJag tror att vi kommer att kunna samarbeta och utbyta idéer.
I believe that we can collaborate and contribute ideas on a mutual basis.
SwedishMöjligheten att utbyta sådana uppgifter infördes faktiskt redan genom Europarådets konvention från 1959.
In fact, such sharing was already provided for in the 1959 Convention.
SwedishDetta innehåller ett förslag om att utbyta information på EU-nivå, inklusive utbyte med Europol.
This contains a proposal about sharing information at European level, including sharing with Europol.
SwedishHuvudsyftet med förslaget till beslut är att utbyta uppgifter ur kriminalregister.
This proposal – as Mr Frattini has rightly stated – constitutes just a first step, which needs to be taken urgently.
SwedishI och med att Obama blivit president har vi möjlighet att sluta diskutera och börja utbyta idéer.
With the Obama presidency, we have the opportunity to stop exchanging words and start exchanging ideas.
SwedishVi måste utbyta positiva erfarenheter så mycket som möjligt.
We need to share positive experiences as much as possible.
SwedishHuvudsyftet med förslaget till beslut är att utbyta uppgifter ur kriminalregister.
The tangible measure put forward in the proposal for a decision is to share the information contained in criminal records.