"uppvisning" - angielskie tłumaczenie

SV

"uppvisning" po angielsku

SV uppvisning
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

uppvisning (też: utställning, prov, bildskärm, uppvisande)
volume_up
display {rzecz.}
Det var uppriktigt sagt en osmaklig uppvisning, det var en förolämpning mot demokratin.
Frankly, it was a disgusting display; it was an insult to democracy.
Jag anser att det är en uppvisning av absolut ansvarslöshet.
I believe that this a blatant display of total irresponsibility.
Själva förhandlingarna om förslaget har dessutom varit en uppvisning i bristande öppenhet.
Moreover, the very negotiations concerning the proposal have been a display of lack of transparency.
uppvisning (też: försök, utställning, företag, historia)
volume_up
show {rzecz.}
Låt oss inte göra programmet till ett engångsinitiativ bara för uppvisning.
Let us not make this scheme a one-off initiative, just for show.
Bara som en uppvisning och ingenting annat. Detta är den politiska substans som ligger bakom förslaget.
Just for show, and nothing more: that is the political substance behind this.
En sådan uppvisning i enighet är normalt sett alltid mycket rörande.
Such a show of unity is generally always very moving.
volume_up
parade {rzecz.}
Denna resolution är en uppvisning i oacceptabla åtgärder som syftar till att installera en regim i Minsk som är öppen för EU:s intressen.
This resolution is a parade of unacceptable actions, the objective of which is to install in Minsk a regime that is open to the interests of the EU.

Synonimy (szwedzki) dla "uppvisning":

uppvisning

Przykłady użycia - "uppvisning" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishJag tror därför att dagens debatt inte kommer att bli en politisk uppvisning.
I therefore believe that today's debate will not be a political demonstration.
SwedishStrategins nästa cykel får inte bara bli ännu en byråkratisk uppvisning.
The next cycle of the Strategy must not be just another bureaucratic exercise.
SwedishEfter utklassningen i första halvlek... är tredje perioden en uppvisning i försvarsspel.
After the blowout of the first half, we've seen a showcase of defense here in the third quarter.
SwedishDet var en sorglig uppvisning av splittring som gjorde Europa till åtlöje.
It was a sad spectacle of disagreement and Europe was exposed.
SwedishOch den är faktiskt en vacker uppvisning av forskningens kostnad.
And it's actually a beautiful demonstration of how much science costs.
SwedishFör det tredje är det en mycket positiv uppvisning av solidaritet.
Third, it is a very positive demonstration of solidarity.
SwedishMen den reaktion som vi hittills har sett i år anser jag vara en uppvisning i brist på förståelse.
However, the reaction that we have seen thus far this year strikes me as showing lack of understanding.
SwedishVår union måste vara en förebild inom alla dessa områden, annars är vi inget annat än en uppvisning i hyckleri.
Our Union must be an exemplar in all of those areas, otherwise we are an exercise in hypocrisy.
SwedishDet är en uppvisning i konsten att införa harmoniserade bestämmelser.
SwedishDilbeck önskar ditt sällskap för en privat uppvisning.
Mr. Dilbeck requests your company for a private dance.
SwedishDet är en uppvisning i konsten att införa gemenskapsbestämmelser.
SwedishFolkomröstningen var en falsk uppvisning i normalitet.
The referendum was an illusion of normality.
SwedishDet är en uppvisning för att skydda arbetstagares rättigheter och har därför ingen plats inom ramen för egenföretagande.
It is window-dressed to protect employees' rights and therefore has no place in a self-employed framework.
SwedishFörslaget är en fin uppvisning i kodifiering eftersom det sammanför ett antal spridda regler i en gemensam text.
The proposal is a good exercise in codification, insofar as it brings a series of dispersed rules under one single text.
SwedishDärutöver har kommissionen aktivt stött forskning om och uppvisning samt bruk av alternativa energiformer.
Moreover, the Commission has been actively supporting research into and the demonstration and use of alternative forms of energy.
SwedishEuropéerna har gett en fantastisk uppvisning i solidaritet, både på institutionsnivå och på individnivå.
Europeans have provided a massive demonstration of solidarity, at the level of institutions and at the level of individual citizens.
SwedishPenninggåvorna av människorna i Europeiska unionen och övriga världen är verkligen en överväldigande uppvisning i välvilja.
The donations made by people in the European Union and throughout the world are a truly overpowering demonstration of goodwill.
SwedishPenninggåvorna av människorna i Europeiska unionen och övriga världen är verkligen en överväldigande uppvisning i välvilja.
Mr President, ladies and gentlemen, the citizens of the EU Member States do not expect us to talk in soundbites, but to be honest.
SwedishInnan jag går in på två viktiga problem vill jag nämna den brittiske premiärministerns surrealistiska uppvisning i Lissabon.
Before I say something on two important problems, let me refer to the surreal performance of the British Prime Minister in Lisbon.
SwedishDet är en uppvisning i ömsesidigt erkännande med ytterst detaljerat arbete vad gäller certifiering, godkännande och ömsesidigt erkännande.
It is an exercise in mutual recognition, with extremely detailed work on certification, endorsements and mutual recognition.