"uppsättning" - angielskie tłumaczenie

SV

"uppsättning" po angielsku

SV uppsättning
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. ogólne

uppsättning (też: apparat, inspelningsplats)
volume_up
set {rzecz.}
En andra uppsättning bestämmelser gäller samarbete om lagstiftning och budgetbeslut.
A second set of provisions relates to cooperation on lawmaking and on budgetary decisions.
Komplexiteten i dagens utmaningar kräver en integrerad uppsättning politiska instrument.
The complexity of today's challenges requires an integrated set of political instruments.
Kommissionen har ställt samman en uppsättning förfaringssätt för att genomföra detta krav.
The Commission has put in place a set of procedures to implement this requirement.
uppsättning (też: batteri, samling, servis, serie)
volume_up
battery {rzecz.} (collection or set)
En kvinna må vara åtråvärd, men att en ny uppsättning fåniga regler för att harmonisera vårt sätt att hantera batterier och ackumulatorer skulle vara det?
A woman may be desirable but another dopey set of rules for harmonising the way we deal with batteries and accumulators – I think not.
uppsättning (też: sats, band, näste, tillhåll)
volume_up
nest {rzecz.}
uppsättning (też: tillverkning, framtagning, produktion)
uppsättning (też: byggnadsställning, iscensättning)
volume_up
staging {rzecz.}
uppsättning (też: begäran, anhållan, kostym, bön)
volume_up
suit {rzecz.}
uppsättning (też: uppvaktning, följe, omgång, räcka)
volume_up
suite {rzecz.}
uppsättning (też: utbyggnad, införande)
volume_up
roll-out {rzecz.}
uppsättning (też: utbyggnad, introduktion, införande)
volume_up
rollout {rzecz.}

2. "tillbehör, grej"

uppsättning (też: utrustning, sats, saker, bytta)
volume_up
kit {rzecz.}

3. "det att sätta upp, montering"

uppsättning (też: uppställning)

Synonimy (szwedzki) dla "uppsättning":

uppsättning
Swedish

Przykłady użycia - "uppsättning" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishEuropa förfogar över en stor uppsättning möjligheter till individuellt samarbete.
Europe has at its disposal a broad panoply of individual forms of cooperation.
SwedishDet är dock inte nödvändigt att ge denna uppsättning av goda avsikter en konkret form.
This catalogue of good intentions does need to be given tangible form, however.
SwedishDen stora historieboken ligger öppen med sin svindlande uppsättning av tomma sidor.
The great history book lies open with its dizzying array of blank pages.
SwedishI Europeiska unionen ingår även kärnenergi som en av beståndsdelarna i denna uppsättning.
In the European Union, nuclear energy also forms a component part of that mix.
SwedishEn profil är en uppsättning regler och inställningar som definierar rapporterna som du ser.
A profile is a group of rules and settings that define the reports that you see.
SwedishDenna text ingår i en uppsättning samordnade åtgärder för att förbättra flygsäkerheten.
This text forms part of a range of coordinated measures aimed at improving air safety.
SwedishDetta bör införlivas i den uppsättning åtgärder som ska vidtas för att bekämpa krisen.
These actions should be incorporated into the package of measures to combat the crisis.
SwedishVi har en mycket god uppsättning hårt arbetande kommissionärer här i kväll.
We have a very good line-up of hard working Commissioners tonight.
SwedishVi behöver inte ytterligare en uppsättning regleringar eller en armé av inspektörer.
We do not need another array of regulation or army of inspectors.
SwedishNu har vi en imponerande uppsättning verktyg med vilka vi kan göra detta.
We now have an impressive toolbox with which to do so.
SwedishDet är dock inte nödvändigt att ge denna uppsättning av goda avsikter en konkret form.
I simply hope that the Lisbon strategy can help us to move forward for the sake of all our fellow citizens.
SwedishEmellertid har en läsning av texten också visat de många bristerna i gemenskapens uppsättning rättsliga åtgärder.
His tour of the European capital cities confirmed to him what we already know.
SwedishEuropeiska unionen har en omfattande uppsättning verktyg och grundmurad erfarenhet på det här området.
As for the European Union, it has an extensive range of tools and solid experience in this area.
SwedishLåt mig som ett exempel nämna att de flesta av våra medlemsstater har förstärkt sin uppsättning straffåtgärder.
To take an example, most of our Member States have strengthened their criminal weaponry.
SwedishNi har en mångfacetterad uppsättning arbetsuppgifter framför er.
You have a multifaceted array of tasks ahead of you.
SwedishEuropeiska unionen är en gemenskap som är baserad på en uppsättning delade värderingar.
Therefore, today the Commission is not in a position to comment in detail on all the subjects mentioned in the Baltas report.
SwedishVi behöver en uppsättning åtgärder som i första hand fungerar och som i andra hand minskar umbärandena i sektorn.
We need a package of measures which first of all work and secondly minimise the pain to the sector.
SwedishMen vad politiker behöver är en uppsättning av alternativ.
But what politicians need is a range of options.
SwedishVi måste plocka fram en tydlig och bindande uppsättning regler ur de bestämmelser som för närvarande inte används.
Out of the wasteland we have at the moment, we need to create a clear and binding regulatory corpus.
SwedishAtt då införa en enda uppsättning regler för licensiering av spelaragenter blir långt ifrån enkelt.
In these circumstances, imposing a single code of rules for licensing players' agents will be far from an easy task.