"trångsynt" - angielskie tłumaczenie

SV

"trångsynt" po angielsku

SV trångsynt
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

Detta är en trångsynt inställning som inte tar hänsyn till verkligheten.
This is a blinkered view that does not take account of the reality of the situation.
Konkurrenspolitiken är följaktligen inte så trångsynt som man kan tro vid första ögonkastet.
It is not, therefore, such an inflexible, blinkered policy as might be imagined at first glance.
I sina betänkanden om EU:s utrikespolitik har parlamentet återigen varit ytterst trångsynt.
In its reports on EU foreign policy, Parliament has once again been utterly blinkered.
trångsynt (też: ensidig, fördomsfull)
Europeiska unionen får inte uppträda trångsynt eller kortsiktigt.
The European Union should not behave in a narrow-minded or short-sighted manner.
Detta äventyrar den europeiska tanken och leder till att trångsynt nationalism vinner mark.
This puts the European idea at risk and allows narrow-minded nationalism to gain ground.
Att se det på något annat sätt är trångsynt och ganska småsint.
Looking at this any other way is narrow-minded and a little petty.
trångsynt (też: enkelspårig, församlings-, socken-)
volume_up
parochial {przym.}
Jag tänker här på - för att vara trångsynt - i synnerhet på högländerna och öarna i mitt eget land.
I have in mind here - to be parochial - particularly the Highlands and Islands in my own country.
När det gäller innovation, förväntar vi oss också gemensamma lösningar från våra ledare, inte trångsynt käbbel.
In the area of innovation, too, we expect common solutions from our leaders, not parochial squabbles.
Till och med inom nationella gränser, lider turismen av liknande effekter av andra intressen - trångsynta intressen.
Even within national boundaries, tourism suffers from this effect of other interests - parochial interests.
trångsynt (też: bigott)
volume_up
bigoted {przym.}
trångsynt
volume_up
hidebound {przym.}

2. pejoratywny

trångsynt (też: ö-, öliknande, enkelspårig)
volume_up
insular {przym.}
Frankrike är lika trångsynt utan ursäkten av att vara en ö.
France is just as insular without the excuse of being an island.
Jag anser det vara centralt att EU: s språkpolitik inte återspeglar ett trångsynt Europa.
I feel it is essential that European language policy should not reflect an idea of an insular Europe.
Jag anser det vara centralt att EU:s språkpolitik inte återspeglar ett trångsynt Europa.
I feel it is essential that European language policy should not reflect an idea of an insular Europe.

Synonimy (szwedzki) dla "trångsynt":

trångsynt

Przykłady użycia - "trångsynt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDetta är en trångsynt inställning som inte tar hänsyn till verkligheten.
I would refer the Commissioner to paragraphs 16 and 26 of the Tannock Report.
SwedishUnder tiden bör trångsynt protektionism lämnas vid vägen.
Meanwhile, closed-minded protectionism should be left to fall by the wayside.
SwedishMen vi får inte tappa bort oss i en period av trångsynt självrannsakan.
But we must not get lost in a period of narrow introspection.
SwedishFantasilöst och trångsynt! ~~~ -- Jag såg det också så först.
Impoverished imagination, a myopic view of the world -- and that's the way I read it at first.
SwedishVi får inte anta ett trångsynt tillvägagångssätt.
I am not sure we should address the issue of passenger transport prematurely.
SwedishTill en del är det här frågan om en trångsynt fördomsfullhet.
In part, small-minded prejudices are involved here.
SwedishDetta är dock ett trångsynt, selektivt oberoende.
However, it is a one-eyed, selective independence.
SwedishMen vi kommer att bli hårda kritiker av de som föredrar en trångsynt självgodhet och hotar anslutningen av nya medlemsstater.
Mr President, the European Parliament does not take part in Intergovernmental Conference negotiations.
SwedishSvaret är inte att dra sig tillbaka in i en trångsynt nationalism, utan att samarbeta och se till att systemet fungerar bättre.
The answer is not to retract into narrow nationalism, but to cooperate and make the system work better.
SwedishSenegal är ett exempel på de risker, på vad som kan inträffa om vi har en alltför trångsynt inställning till fiskeriavtal.
Senegal provides us with an example of the dangers, of what can happen when we take a narrow view of fishing agreements.
SwedishJag tror att det skulle vara en trångsynt och platt lösning om vi antar en kort resolution i all hast, såsom Poettering föreslår.
I think hastily adopting a short resolution, as Mr Poettering proposes, would be a feeble, unimaginative solution.
SwedishMen vi kommer att bli hårda kritiker av de som föredrar en trångsynt självgodhet och hotar anslutningen av nya medlemsstater.
But we will be savage critics of those who prefer narrow self-interest and threaten the accession of new Member States.
SwedishKöpenhamnskonferensen för ett år sedan visar att EU:s klimatpolitik är dömd att misslyckas om man fortsätter att vara trångsynt.
The Copenhagen conference a year ago showed that if the European Union moves forward unilaterally, its climate policy is doomed to failure.
SwedishDet problem som en del har med er är att ni inte är en machogeneral eller en trångsynt nationalist heller för den delen.
The problem that some people have with you, Vice-President Ashton, is that you are not a macho general or, indeed, a narrow nationalist.
SwedishVi kan inte ge våra ungdomar en bild av ett europeiskt samhälle som är slutet, intolerant, trångsynt och som inte respekterar andra människor.
We cannot give to young people an image of Europe as a society that is closed, intolerant, inward-looking and that disregards respect for other people.