"tilldragelse" - angielskie tłumaczenie

SV

"tilldragelse" po angielsku

SV tilldragelse
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. ogólne

tilldragelse (też: gren, händelse, fall, tävling)
volume_up
event {rzecz.}
Det är en tilldragelse som alla sanna Europavänner väntar på.
It is an event that all sincere pro-Europeans are waiting for.
Konkurrenspolitiken bidrog till denna tilldragelse, inom ramen för dessa medel.
The competition policy has, as far as these resources permitted, contributed to this event.
För det första välkomnar jag Euro plus-paktens födelse, det är en lycklig tilldragelse.
First, to welcome the birth of the Euro Plus Pact, which is a welcome event.
tilldragelse (też: händelse)
volume_up
happening {rzecz.}
tilldragelse (też: händelse, incident, tillbud, olyckshändelse)
volume_up
incident {rzecz.}
Denna dramatiska tilldragelse understryker än en gång det enorma hot som den växande terrorismen utgör.
This tragic incident underlines once again the enormous threat which growing terrorism poses.
tilldragelse (też: händelse, förekomst, händelsen)
Detta är inte en ovanlig tilldragelse i Storbritannien.
This is not an unusual occurrence in Britain.

2. formalny

tilldragelse (też: anledning, tillfälle, evenemang, orsak)
volume_up
occasion {rzecz.}
Rådet kommer att företrädas av utrikesminister Brian Cowen vid denna viktiga tilldragelse.
The Council will be represented by Foreign Minister Cowen on this important occasion.
Vi markerade denna tilldragelse med en formell och symbolisk ceremoni – en ” välkomstdag ” – i Dublin.
We marked the occasion by a formal and symbolic ceremony - a 'Day of Welcomes ' - in Dublin.
Vi markerade denna tilldragelse med en formell och symbolisk ceremoni – en ”välkomstdag” – i Dublin.
We marked the occasion by a formal and symbolic ceremony - a 'Day of Welcomes' - in Dublin.

Synonimy (szwedzki) dla "tilldragelse":

tilldragelse

Przykłady użycia - "tilldragelse" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishRådet ser denna tilldragelse som en mycket beklaglig – för att inte säga oroande – utveckling av förbindelserna mellan Europeiska unionen och Uzbekistan.
The Council followed developments in Uzbekistan closely and discussed this issue at the highest level.
SwedishRådet ser denna tilldragelse som en mycket beklaglig – för att inte säga oroande – utveckling av förbindelserna mellan Europeiska unionen och Uzbekistan.
The Council views this episode as a very disappointing – indeed worrying – development in relations between the European Union and Uzbekistan.
SwedishJag vill också slutligen för egen räkning och för min grupps räkning gratulera Piia-Noora Kauppi till hennes betänkande, men framför allt till den lyckliga tilldragelse som precis har meddelats.
I thank him for his open-mindedness and for having accepted some compromises, which will allow my group to vote in favour of his report.
SwedishKort sagt, våra rapporter visar att utvidgningen, denna historiska tilldragelse, verkligen är möjlig och nära förestående, på villkor att vi kan hålla den nuvarande höga takten.
In short, our reports show that this historic moment really is possible and just around the corner, but only if we are able to keep up this sustained pace.