"tak" - angielskie tłumaczenie

SV

"tak" po angielsku

SV tak
volume_up
{nijaki}

tak (też: hustak, yttertak)
volume_up
roof {rzecz.}
Att inte längre ha tak över huvudet innebär, i synnerhet för barnen, ett fruktansvärt trauma.
Losing the roof over your head, especially for children, is terribly traumatic.
Den obligatoriska goda grannsämjan betyder inte att vi alla måste leva under samma tak.
The obligatory good neighbourliness does not involve us all living under one roof.
Det betyder att alla medborgare skall ha tak över huvudet, tillräckligt med mat och arbete.
This means that every citizen must have a roof over his head, enough to eat and a job.
Detta är en av mina favoritinslag, denna överflygning när ni är 2,5 meter över ytan på High Line, farandes genom ett tak av träd.
This is one of my favorite features, this flyover where you're eight feet off the surface of the High Line, running through a canopy of trees.
tak (też: innertak, tak i rum, plafond)
volume_up
ceiling {rzecz.}
Det bör inte bara finnas ett tak för utbetalningar utan även för åtaganden.
There should be a ceiling not only for payments, but also for commitments.
Vi förespråkar ett tak på 700 ledamöter i Europaparlamentet.
We advocate a ceiling of 700 Members of the European Parliament.
Därför kommer man att fastställa ett tak för dessa avgifter.
That is why a ceiling will be imposed on the costs.
tak
volume_up
rooftop {rzecz.}
Killen hörde dig skrika, drogpåverkad, " Jag är en gyllene gud " på ett tak hos några fans.
This kid has you on acid screaming, " I'm a golden god " from a fan's rooftop.
När det regnar är det som om det fanns ett tak på världen.
And when it rains, it's Iike there's a rooftop on the world.
Dom sköt från det där taket, genom det här öppna fönstret.
They fired from that rooftop through this open window.

Synonimy (szwedzki) dla "tak":

tak

Przykłady użycia - "tak" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishMen i kommissionens förslag finns inget datum då dessa tak skall förverkligas.
However, the Commission's proposals do not set a deadline for this to be achieved.
SwedishMen i kommissionens förslag finns inget datum då dessa tak skall förverkligas.
However, the Commission' s proposals do not set a deadline for this to be achieved.
SwedishDenna utlåning har emellertid ett tak som är definierat i avtalen mellan organen.
That is a maximum annual figure of EUR 200 million from the Guarantee Fund.
SwedishDet är ur flera aspekter bra att man samlar de olika projekten under ett tak.
In many respects, it is a good idea to group the various programmes together.
SwedishI budgeten kommer vi i framtiden att ha två undre tak för jordbruksutgifterna.
In the budget, we will in future have two sub-ceilings for agricultural expenditure.
SwedishEn gubbe bröt höften, och någon idiot vill ha ett nytt tak till sin Cadillac.
We got a man with a broken hip...... and some asshole wants a new top for his Caddy?
SwedishJag ser att ni även har inkluderat ett förslag om högre tak för direktstödet.
I also note that you have included a proposal for higher ceilings for direct payments.
SwedishDe har inget vatten, renhållning, energi, medicin, utbildning och säkert tak över huvudet.
They have no water, sanitation, energy, medicine, education or reliable shelter.
SwedishRådet avvisar emellertid denna ståndpunkt, och vill inte höra talas om tak.
The Council, however, rejects this position and does not want to talk about ceilings.
SwedishI detta sammanhang är det en kontraproduktiv åtgärd att införa ett tak för direktstödet.
Taken in this context, capping direct payments is a counterproductive measure.
SwedishDet vill säga, dess karaktär av utgiftsmål och inte som ett tak för utgifterna.
That is, these appropriations should be spending objectives and not ceilings for spending.
SwedishMed den här ikonen infogar du en platshållare med en cirkumflex (ett "tak") ovanför.
Inserts a placeholder with a reversed circumflex (" checkmark ") over it.
SwedishJag skulle snarare förespråka ett tak, en maxgräns för stöd till varje jordbruk.
The rapporteur is, above all, anxious about farms that produce little but do receive support.
SwedishHan föreslår ett för EU unikt system för att sätta ett tak för priser och kvantiteter.
He is proposing the only scheme in Europe to cap prices and quantities.
SwedishBlir det återigen ett knorrande över de tak som man kom överens om i Berlin?
Will we once again have to fiddle with the ceilings agreed in Berlin?
SwedishTak har slitits bort, djur har gått förlorade och foderförråd har förstörts.
Roofs have been ripped off, animals lost and feed stores destroyed.
SwedishDe tak som anges i denna text måste respekteras senast år 2010.
The ceilings indicated in this text must be complied with by 2010 at the latest.
SwedishI Tyskland har tak för chefslöner införts i företag som uppbär statligt stöd.
In Germany restrictions have been imposed on the managers of companies subsidised by the State.
SwedishUr den synvinkeln är jag därför emot den nuvarande texten när den talar om att sätta tak.
So from that point of view, I am opposed to the present text when it talks about capping.
SwedishBudgetdisciplinen kräver ett strikt upprätthållande av dessa tak.
Budget discipline requires these maximum figures to be strictly adhered to.