"tackla" - angielskie tłumaczenie

SV

"tackla" po angielsku

SV tackla
volume_up
{czasownik}

Detta betyder att åtgärderna totalt misslyckas med att tackla hela frågan om djurs lidande.
This means measures fail totally to tackle the whole question of animal suffering.
De försök att tackla problemet som har gjorts på europeisk nivå har inte varit lämpliga.
The attempts that have been made at European level to tackle this problem are inadequate.
Med dessa kommer vi att tackla andra nyckelfrågor i vår framtida handelspolitik.
These will tackle other key issues of our future trade policy.
Angående: Politik för krishantering i syfte att tackla de höga priserna på marknaden
Subject: Crisis management policy to deal with high prices on the market
Vi kan dock främst tackla den genom att agera på global nivå.
However, we can deal with it effectively primarily by acting at a global level.
Sedan får vi se hur vi skall tackla problemet med fusion.
We shall then have to consider how to deal with the fusion issue.
tackla (też: inhängna, hoppa över)
tackla (też: rigga, fixa, montera)
volume_up
to rig {czas.}

Przykłady użycia - "tackla" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishAnnars kommer vi att gå runt i cirklar utan att tackla det verkliga problemet.
Otherwise we will be going round in circles without tackling the real problem.
SwedishUndertiden kommer min kollega att tackla dina problem från en annan vinkel.
In addition, my associate will approach your case from a different angle.
SwedishJag vill ändå tackla problemet med utgångspunkt i subsidiaritetsprincipen.
I would approach the problem, however, from the angle of the principle of subsidiarity.
SwedishVi måste inte välja mellan att tackla finanskrisen och att tackla klimatkrisen.
We do not have to choose between tackling the economic crisis and tackling the climate crisis.
SwedishEtt sätt att tackla detta är att frigöra oss från beroendet av rysk råvara.
One way of tackling this would be to free ourselves from dependency on Russian raw materials.
SwedishTill dess måste vi dock finna på ett sätt att tackla problemet.
But until then we shall have to come up with something to cope with this problem.
SwedishEn samordnad europeisk insats krävs nu för att tackla den krisartade situation som råder.
This critical situation calls for a concerted European response.
SwedishVilka lagstiftningsåtgärder planerar kommissionen att vidta i syfte att tackla dessa problem?
What legislative activities does the Commission plan in order to address these problems?
SwedishDet är bara genom äkta europeiska och framtidsinriktade lösningar som vi kan tackla den här krisen.
Only with actual European and future-oriented solutions can we meet this crisis head-on.
SwedishJag tror att humor kan vara ett bra sätt att tackla allvarliga frågor på.
And humor is a good way, I think, to address serious issues.
SwedishDen ger tuffa - men praktiska och realistiska - förslag för att tackla detta oroande problem.
It embodies tough - but practical and realistic - proposals for tackling this worrying problem.
SwedishDet finns fortfarande problem och vi undersöker hur vi ska kunna tackla dem på bästa möjliga sätt.
Difficulties remain, and we are looking into how to address them in the best possible way.
SwedishDet ursprungliga REACH-projektet tillät oss att tackla den utmaningen.
The initial REACH project allowed us to meet this challenge.
SwedishDessa informerade gruppen om de åtgärder som kommer att vidtas framöver för att tackla dessa problem.
They informed the group about the action they are taking to combat these problems at home.
SwedishDetta skulle utan tvekan också vara ett steg mot att tackla den globaliserade brottsligheten på global nivå.
That would certainly also be a step towards confronting globalised crime on a global scale.
SwedishVi måste hitta ett sätt att tackla detta problem samtidigt som vi skyddar de medborgerliga friheterna.
We have to find a way of tackling that problem while at the same time protecting civil liberties.
SwedishEn rejäl insats kommer att krävas för att tackla dessa frågor, och jag uppmanar Europeiska unionen att ta dem på allvar.
We could concentrate our efforts on these five subjects and these five countries.
SwedishJag börjar med att ta upp fyra punkter som jag tror är grundläggande för att kunna tackla problemet.
I shall start by making four points that I believe are fundamental in relation to tackling the problem.
SwedishDe förväntar sig med rätta att Europeiska unionen skall tackla dessa problem och hjälpa till att finna lämpliga lösningar.
These are genuine, specific problems which cause grave suffering to our citizens.
SwedishInvesteringar i energiinfrastruktur är en möjlighet för Europa att tackla den ekonomiska krisen.
Investment in energy infrastructures is one of the means available to Europe for tackling the economic crisis.