"ta in" - angielskie tłumaczenie

SV

"ta in" po angielsku

EN

"in" po szwedzku

volume_up
in {przym.}
volume_up
in {przyim.}

SV ta in
volume_up
{czasownik}

Kommer man att oförändrat fortsätta ta in nya stater i euroområdet?
Will the euro area continue freely to admit new member countries?
Jag noterar att det tjeckiska ordförandeskapet förklarar att det gör allt det kan för att utvidga EU och ta in Kroatien.
I notice the Czech presidency states that it is doing all it can to enlarge the European Union and to admit Croatia.
En ändring av fördragen är en förutsättning för att göra EU redo att ta in de nya öst- och centraleuropeiska länderna.
A change to the Treaties is a prerequisite for preparing the EU to admit the new Eastern and Central European countries.
ta in (też: , hämta, anföra, orsaka)
Du får ta in vilken person du vill från utsidan som hjälper dig på resan.
You get to bring in any one person from the outside to help you on your journey.
So now we are going to bring the Turks into Europe.
It's to bring things in that people need.
ta in (też: tjäna, inbringa, introducera)
Du får ta in vilken person du vill från utsidan som hjälper dig på resan.
You get to bring in any one person from the outside to help you on your journey.
So now we are going to bring the Turks into Europe.
It's to bring things in that people need.
ta in (też: omfatta, lura, förstå, dupera)
Tyvärr har de ryska myndigheterna misslyckats med att ta in detta.
Unfortunately, the Russian authorities have failed to take this on board.
Så vi frågade oss själva, kan spädbarn ta in statistik för ett helt nytt språk?
So we asked ourselves, can the babies take statistics on a brand new language?
Vi måste därför ta in nya grupper så att de kan få sin välförtjänta rast.
We must, therefore, take on new teams to allow them a welldeserved rest.
Du får ta in vilken person du vill från utsidan som hjälper dig på resan.
You get to bring in any one person from the outside to help you on your journey.
Maybe we should get a room.
So, you want to get a hotel?
ta in (też: ställa in)

Synonimy (angielski) dla "in":

in

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "ta in"

ta czasownik
in- przymiotnik
in przysłówek
in przyimek
English
rzeczownik
English
tå- przymiotnik
English

Przykłady użycia - "ta in" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet bästa och lämpligaste sättet är enligt min mening att ta in arten i bilaga II.
In my view, the best and most appropriate way is to include it in Appendix II.
SwedishVi vill se de nya företagarna, de nya Internetföretagen ta sig in på marknaden.
We want to see the new entrepreneurs, the new Internet companies coming into the market.
SwedishFör närvarande kan en kinesisk bil ta sig in på EU:s marknad, utan ett EU-godkännande.
At the moment a Chinese car is coming onto the European market, with no EU approval.
SwedishTillvaron för dem som lyckas ta sig in i EU illegalt är inte heller acceptabel.
Those who succeed in entering the EU illegally then have to endure a miserable existence.
SwedishI dagsläget är de över 60 stycken, däribland brottet att olagligt ta sig in i landet.
Today, there are over 60 of them, including illegal entry into the country.
SwedishInnan EU har löst sina interna problem kan det inte ta in fler medlemmar.
Europe can no longer let in new members until it has resolved its internal problems.
SwedishPå den TV-apparat vi har på vårt rum kan vi, tror jag, ta in 36 olika kanaler.
The television sets in our offices can, I believe, receive 36 channels.
SwedishVi fortsätter steg för steg att ta in på terrorismen, alltid med hjälp av lagstiftning.
Step by step, always through legislation, we are continuing to close in on terrorism.
SwedishEftersom EU faktiskt breder ut sig på alla områden kunde folk ta sig in bakvägen.
After all, since Europe extends to all areas, people were getting in through the back door.
SwedishOm man har ett hus utan dörrar kommer folk att ta sig in genom fönstren.
If you have a house with no doors, people will come in through the windows.
SwedishDe ska rentav ta in folk från Gloucestershire och andra främmande trakter.
They'm even going to throw in they folks up to Gloucestershire and other foreign parts.
SwedishVi vet att det kinesiska fängelsesystemet i dag fortfarande är omöjligt att ta sig in i.
We know that the prison system in China remains largely impenetrable today.
SwedishSå för att hjälpa er förstå vad jag menar, låt mig ta er in i min värld, experternas värld.
Now there are, of course, exceptions, wonderful, civilization-enhancing exceptions.
SwedishVi kan ta oss in på eldavstånd bara kapten Fukov skickar hit sina ljuskulor.
If we ask Capt Fukov to deliver his light balls to us, we can close in...
SwedishDe ska rentav ta in folk från Gloucestershire och andra främmande trakter.
They 'm even going to throw in they folks up to Gloucestershire and other foreign parts.
SwedishMed lägre skatter och flexiblare arbetsmarknad kan Europa ta steget in i den nya ekonomin.
With lower taxes and a more flexible labour market, Europe can enter the new economy.
SwedishDet måste vara möjligt att ta in individernas språkmeriter genom tester.
It must be possible to include the language competence of individuals in a tested form.
SwedishUNHCR och Röda korsets internationella kommitté har goda möjligheter att ta sig in i området.
The UNHCR and the International Red Cross Committee certainly have means of access.
SwedishNi får heller inte tro att vi är omedvetna om EU:s förmåga att ta in nya medlemmar.
Nor should you think that we are indifferent to the absorption capacity of the European Union.
SwedishVi måste också göra det lättare att ta in biogasen i gasnätverket.
We also need to make it easier for biogas to have access to the gas network.