"summering" - angielskie tłumaczenie

SV

"summering" po angielsku

EN
EN

"summer" po szwedzku

volume_up
summer {rzecz.}
SV

SV summering
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

I varje sådan utvärdering som vi skriver, har vi alltid med en summering, och summeringen är skriven för en icke-vetenskaplig publik.
In each one of those assessments that we write, we always tag on a summary, and the summary is written for a non-scientific audience.
Jag tillät inte några lågkostnadsländer arbeta med detta, men jag fann att jag kunde få en summering på sex ord för 10 cent, som jag tycker är ett rätt bra pris.
And I didn't allow any low-cost countries to work on this, but I found out I could get a six-word summary for just 10 cents, which I think is a pretty good price.

Synonimy (szwedzki) dla "summering":

summering

Synonimy (angielski) dla "summer":

summer
English

Przykłady użycia - "summering" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet är en summering av den historiska förändring som vi har åstadkommit på dessa fem år.
That sums up the historic change that we have brought about in those five years.
SwedishEuropeiska rådets möte i Laeken blir ett tillfälle att göra en grundligare summering av den operativa aspekten.
The Laeken European Council will provide an opportunity to give a more detailed operational report.
SwedishEn liten summering förtydligar min förargelse.
Let me mention a few points to illustrate why I am so angry.
SwedishUkrainas president har gjort en mycket lämplig summering i dag.
   Mr President, Commissioner, Mr Schmit, the President of Ukraine has summed it up very aptly today.
SwedishEuropaparlamentets nuvarande valperiod går mot sitt slut och tiden är inne för ett slags summering.
(PL) Madam President, the current term of the European Parliament is drawing to a close, and so the time has come for a certain summing up.
SwedishEuropaparlamentets beslut att bevilja ansvarsfrihet för 2002 är därför en summering och en riktlinje för ytterligare åtgärder.
The European Parliament's decision on granting discharge for 2002 is therefore a balance-sheet and a guideline for further measures.
SwedishOm Du vill beräkna en kvadratsumma för några tal (summering av argumentens kvadrater), så skriver Du talen i textfälten.
If you want to calculate the sum of the squares of numbers (totalling up of the squares of the arguments), enter these into the text fields.
SwedishJag förstår också Saint-Pierres anmärkning om att rådet inte bara får vara en enkel summering av de nationella regeringarna.
And in this respect, I understand the comments made by Mr Saint-Pierre to the effect that the Council cannot merely be the sum of the national executives.
SwedishTjugo år är en viktig etapp, och jag hoppas att vi i faktisk handling skall kunna göra en mer positiv summering av allt detta arbete som uträttats.
Twenty years is an important milestone, and I hope that we will be able to make a more than positive assessment of all the work that has been done.
SwedishKommissionen handlar på ett annat sätt; den granskar allting och kommer nu med en summering av det granskade.
It is examining everything and is now giving us a total of everything it has examined, but this does not satisfy the concern felt by the general public.
Swedish(Applåder) Slutligen, utan att göra detta till en alldeles för inåtvänd brittisk summering, så skulle jag vilja svara mina tidigare kolleger, Coates och Kerr.
(Applause ) Finally, without making this too introspective a British summing-up, I would like to reply to my former colleagues, Mr Coates and Mr Kerr.
SwedishSummering och bedömning av det som hittills uppnåtts stod i centrum för samtalet vid mitt senaste möte med den italienske finansministern Ciampi den 20 januari.
At my most recent meeting with the Italian minister of finance, Mr Ciampi, on 20 January, our talks focused on assessing what has been achieved so far.
SwedishVarje år i september samlas vi här och gör en tragisk summering av både de människooffer och de skogskatastrofer som orsakats av bränderna.
Mr President, every September we return to the House and take tragic stock of the number of victims and the extent of the damage to forests as the result of fires.
SwedishOm jag får göra en kort och tidig summering av vad det portugisiska ordförandeskapet uppnått skulle jag vilja peka på tre viktiga framgångsområden för EU i framtiden.
If I might make a brief and early summing up of the achievements of the Portuguese Presidency, I would point to three important areas of success for the future of the European Union.