"stram" - angielskie tłumaczenie

SV

"stram" po angielsku

volume_up
stram {przym.}

SV stram
volume_up
{przymiotnik}

stram (też: sober, spartansk, sträng, bister)
volume_up
austere {przym.}
Det är en stram budget under svåra villkor och där, trots allt, åtagandena ökar med 2, 1 %.
It is an austere budget under difficult conditions in which, nevertheless, commitments are increased by 2.1 %.
We are austere because we are ambitious.
(NL) I det nuvarande ekonomiska klimatet tycker jag det är självklart att parlamentet måste få till stånd en stram budget.
(NL) In the current economic climate I find it self-evident that the European Parliament must put in place an austere budget.
stram (też: skarp, häftig, enkel, svår)
volume_up
severe {przym.}
Den är bestämd, ja t.o.m. stram och krävande.
It is firm, even severe, and demanding.
stram (też: skarp, besvärlig, fast, stor)
volume_up
stiff {przym.}
stram (też: spännande, spänd, sträckt)
volume_up
tense {przym.}
stram (też: snäv, fast, snål, knapp)
volume_up
tight {przym.}
En stram politik främjar den monetära unionens trovärdighet och förtroendet för vår euro.
A tight policy promotes the credibility of monetary union and faith in our euro.
Som László Surján sa är den tillgängliga budgeten stram - 1 procent av bruttonationalprodukten.
As Mr Surján said, the available budget is tight - 1% of gross national product.
En stram budget får ytterligare en direkt konsekvens.
There is another direct consequence of a tight budget.

Synonimy (szwedzki) dla "stram":

stram

Przykłady użycia - "stram" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishSom legislativ text är den troligtvis även effektivare om den bibehålls stram.
As a legislative text is may also be more effective if it remains narrow in scope.
SwedishVi är i slutet av planeringsperioden och budgeten är därför särskilt stram.
We are at the end of the planning period and so the budget is particularly rigid.
SwedishOrdet politik har en klang som tyder på en stram styrning av verksamheten från Bryssel.
The word policy has a connotation of activities being closely controlled by Brussels.
SwedishBudgeten för det kommande året bygger på en stram budgetdisciplin.
Next year's budget will be very much based on strict budgetary discipline.
SwedishDetta innebär att man i de övriga momenten följt en mycket stram linje.
This means that great restraint has been shown in the use of funds in the other categories.
SwedishNi kommer att märka att texten inte hänvisar till en stram budget, som den gjorde förra året.
You will notice that the text does not refer to an austerity budget, as it did last year.
SwedishJag måste verkligen uppmana till en stram budget för detta parlament!
I really would ask that we draft an austerity budget for this House!
SwedishDetta återspeglar inte alls någon stram hushållning utan en svag förvaltning.
In no way does this reflect rigorous financial management: it is symptomatic of poor administration.
SwedishDenna lösning skulle vara mycket mindre stram och ge medlemsstaterna större handlingsutrymme.
It would probably please everyone, except for unification fanatics.
SwedishSlutligen en mycket stram bedömning av administrativa utgifter.
Finally, a very rigorous approach towards administrative expenditure.
SwedishI beredningen av nästa års budget har man tillämpat en ytterst stram budgetlinje.
Mr President, a very strict budget policy has been adopted in the drafting of next year's budget.
SwedishOch såsom utlovat har vi bedrivit en stram konkurrenspolitik.
And as promised, we have pursued a rigorous competition policy.
SwedishMan har de senaste budgetåren kunnat påvisa flera fördelar med detta för upprättandet av en stram budget.
In recent years its advantages in terms of budgetary rigour have been well and truly proved.
SwedishDen är enligt min mening felkonstruerad, vilket leder till för stram politik i vissa länder.
In my opinion, it is wrongly constructed, which leads to an unduly restrictive policy in certain countries.
SwedishMin egen grupp är nöjd över att man i beredningen av budgeten iakttog en stram budgetdisciplin.
My own group is satisfied that strict budgetary discipline was adhered to in the drafting of the budget.
SwedishDetta förutsätter anpassning och en stram budgetdisciplin.
This will require adaptability and rigid budgetary discipline.
SwedishVi vill ha en stram budget.
We have stressed two key issues: rigour and the concentration of priorities.
SwedishDen är enligt min mening felkonstruerad, vilket leder till för stram politik i vissa länder.
One cause of the unduly restrictive policy is the way in which the Stability and Growth Pact has been designed.
SwedishDen andra punkten: herr Bourlanges, jag tror att alla här i kammaren är fullkomligt överens om behovet av en stram budget.
Secondly, I am sure the House agrees that the budget must be rigorous, Mr Bourlanges.
SwedishDetta är en stram budget som följer inflationen.
This is an austerity budget which stays in line with inflation.