"straffrihet" - angielskie tłumaczenie

SV

"straffrihet" po angielsku

SV

straffrihet {rodzaj wspólny (utrum)}

volume_up
straffrihet
Det är inte straffrihet - straffrihet är att fortsätta som i dag under många år framöver.
That is not impunity - impunity is to continue as you are for many years.
Straffrihet eller en känsla av straffrihet är den verkliga orsaken till oansvarigt uppträdande.
Impunity or a sense of impunity is the true source of irresponsible behaviour.
Homofobi måste betraktas som en kombination av okunskap och straffrihet.
The only way to look at homophobia is as a combination of ignorance and impunity.

Przykłady użycia - "straffrihet" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishEU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
The EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
SwedishDet är väl känt att straffrihet är en grogrund för diktaturer och brottslingar.
It is well known that impunity is a breeding ground for dictatorships and criminals.
SwedishFörövarna som huvudsakligen tillhör statliga institutioner agerar med straffrihet.
The perpetrators, who belong mainly to state institutions, are acting with impunity.
SwedishDenna situation av straffrihet har en lika allvarlig inverkan på hälsofrågorna.
This situation of impunity has just as serious an effect on health issues.
SwedishDetta gäller särskilt den s.k. lagen om straffrihet nr 115 av den 8 maj 1946.
This is particularly true of what is termed the Immunity Act, No. 115 of 8 May 1946.
SwedishStraffrihet för förövarna av sådana illdåd har nästan blivit satt i system.
Impunity for the perpetrators of such atrocities has almost been systematic.
SwedishHomofobi måste betraktas som en kombination av okunskap och straffrihet.
The only way to look at homophobia is as a combination of ignorance and impunity.
SwedishEU har upprepade gånger framhållit att man inte kan godta praxisen med straffrihet.
The EU has said on many occasions said that the practice of impunity is not acceptable.
SwedishDet betyder att få ett slut på det rådande tillståndet med laglöshet och straffrihet.
This means putting an end to the currently prevailing state of lawlessness and impunity.
SwedishDet är inte straffrihet - straffrihet är att fortsätta som i dag under många år framöver.
That is not impunity - impunity is to continue as you are for many years.
SwedishStraffrihet eller en känsla av straffrihet är den verkliga orsaken till oansvarigt uppträdande.
Impunity or a sense of impunity is the true source of irresponsible behaviour.
SwedishKampen mot straffrihet är uppenbart ett väsentligt inslag i denna politik.
It is scandalous, therefore, that Japan went along with this fiction.
SwedishKort sagt är det ett sammanbrott för rättsstaten som gynnar straffrihet.
In short, it is a breakdown in the rule of law that promotes impunity.
SwedishÅ andra sidan leder straffrihet till att dessa brott begås om och om igen.
On the other hand, impunity offers an invitation to commit these crimes over and over again.
SwedishKampen mot straffrihet är uppenbart ett väsentligt inslag i denna politik.
The fight against impunity is clearly an essential element of this.
SwedishBör vi inte också undra över den straffrihet som mördandet sker med?
And may we not ask any questions about the impunity with which murders are carried out?
SwedishStraffrihet är oförenligt med demokrati och det kan inte finnas fred utan rättvisa.
The major problem I have in mind is that of a system of justice.
SwedishSkändningar av mänskliga rättigheter är en skamfläck inom vår civilisation, straffrihet ännu mer.
Human rights violations are a blot on our civilisation, impunity even more so.
SwedishAntalet fällande domar är så litet att man nästan kan tala om att straffrihet råder.
The number of convictions is so low that one can almost already talk about a climate of impunity.
SwedishFrågan om straffrihet i Ryssland för dem som kränker mänskliga rättigheter tas också med rätta upp.
The issue of impunity in Russia for human rights offenders is rightly also raised.