"straffrättsligt ansvar" - angielskie tłumaczenie

SV

"straffrättsligt ansvar" po angielsku

SV straffrättsligt ansvar
volume_up
{nijaki}

1. Biznes

straffrättsligt ansvar
straffrättsligt ansvar
volume_up
guilt {rzecz.}
straffrättsligt ansvar (też: ansvarskyldighet, ekonomiskt ansvar)
volume_up
liability {rzecz.}
Den tjeckiska lagstiftningen bygger traditionellt på straffrättsligt ansvar endast för fysiska personer.
The law of the Czech Republic is traditionally based on the criminal liability only of natural persons.
Jag håller inte med om att EU bör utkräva straffrättsligt ansvar av juridiska enheter i länder som Tjeckien, som inte har detta i sin lagstiftning.
I do not agree that the Union should enforce criminal liability against legal entities in countries, like the Czech Republic, that do not have this in their law.
Därefter skulle företaget upptaxeras i relation till de icke-dokumenterade utgifterna, och slutligen skulle det också bli aktuellt med straffrättsligt ansvar.
Afterwards, the business would have its taxes raised to the tune of the undocumented expenditure, and finally there would be talk of criminal liability.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "straffrättsligt ansvar"

ansvar rzeczownik

Przykłady użycia - "straffrättsligt ansvar" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishEtt straffrättsligt ansvar skulle kunna fastställas i dessa fall.
Criminal responsibility could be laid down in these instances.
SwedishJag vill än en gång säga att det verkligen förefaller klokt att lägga ett straffrättsligt och finansiellt ansvar på fartygsägare, skeppsredare och befraktare.
Let me say once again that I think it would be very judicious to hold the ship owners and charterers liable both financially and under criminal law.
SwedishKommer kommissionen att förmedla all information den disponerar till de rättsliga myndigheterna för att utforma eventuellt straffrättsligt ansvar?
And will the Commission provide the judicial authorities with all the information at its disposal, so that possible criminal responsibilities can be determined?
SwedishVi måste planera för straffrättsligt ansvar för nya former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn som inte omfattas av den gällande lagstiftningen.
We must plan for criminal responsibility of new forms of child sexual exploitation and sexual abuse that are not envisaged in current legislation.
SwedishSkapandet av en internationell brottmålsdomstol var ett stort steg framåt, med inrättandet av ett internationellt straffrättsligt ansvar för den enskilde.
The creation of the International Criminal Court has been a great step forward, in that it establishes the international criminal responsibility of the individual.
SwedishDet första utvidgar gränserna för straffrättsligt ansvar till beteende som orsakar väsentlig skada för människor, med undantag av det begränsade kriteriet med dödsfall eller allvarlig skada.
The first extends the scope of criminal responsibility to behaviour resulting in substantial harm to people, beyond the limited criterion of death or serious injury.